Hallinnointi

Orthex on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita.

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsingin sääntöjä ja suosituksia, mukaan lukien Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, jotka vastaavat Orthexin hallinnosta ja toiminnoista. Orthexin johtoryhmä raportoi toimitusjohtajalle ja on vastuussa Orthexin toimintojen tehokkaasta johtamisesta. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.