Ilmoituskanava

Orthex Groupin toiminta perustuu etiikkaan ja korkeaan moraaliin, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen sekä soveltuvan sääntelyn ja Orthexin eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) ja muiden politiikoiden noudattamiseen.

Ilmoituskanava on yksi keino ylläpitää tervettä yritys- ja liiketoimintakulttuuria. Kaikkia Orthex Groupin työntekijöitä ja muita sidosryhmiin kuuluvia henkilöitä kannustetaan ilmoittamaan huolenaiheista, jotka koskevat lakien ja säännösten tai yhtiön politiikoiden ja ohjeiden vastaista toimintaa. On tärkeää, että kaikista huolenaiheista ilmoitetaan. Se on tehokkain tapa puuttua mahdollisiin rikkomuksiin ja tukea Orthexin asemaa luotettavana yrityksenä. Orthex ottaa kaikki huolenaiheet epäillyistä rikkomuksista vakavasti.

Kuinka ilmoitat huolenaiheesi vaatimustenvastaisesta toiminnasta?

Aiheellinen rikkomus- tai väärinkäytösepäily riittää syyksi ilmoituksen tekemiseen. Kuvaile huolenaiheitasi ja niihin johtaneita olosuhteita omin sanoin. Sinun ei tarvitse esittää todisteita ilmoituksen tai tutkinnan tueksi.

Orthexin työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheistaan nimettömästi käyttämällä yhtiön intranetsivuilla olevaa sisäistä ilmoituskanavaa (Whistleblowing channel).

Orthexin ulkoiset sidosryhmät kuten osakkeenomistajat, asiakkaat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa huolenaiheistaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen

Sähköposti-ilmoituksen voi tehdä anonyymisti lähettämällä sen sähköpostiosoitteesta, josta ilmoittajan henkilöllisyys ei käy ilmi, tarkempia ohjeita alla.

 • Yksilöi ja selitä huolenaiheesi riittävän yksityiskohtaisesti tutkinnan mahdollistamiseksi.
 • Huolta tukemaan ei tarvita vahvoja todisteita, mutta kaikki viestit on toimitettava vilpittömässä mielessä.
 • Voit paljastaa henkilöllisyytesi tai lähettää viestisi nimettömästi.
 • Kaikki viestit tutkitaan luottamuksellisesti noudattaen menettelyä, joka on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä ilmoituskanavaa koskevassa ohjeessa.

Ilmoittajaa ja hänen henkilötietojaan ja ilmoituksen aihetta suojataan aina voimassa olevan ilmoittajansuojelu-, tietosuoja- ja tietoturvalainsäädännön mukaisesti.

Voit lähettää anonyymin sähköpostin helposti käyttämällä esimerkiksi Guerrilla Mail -palvelua, joka ei vaadi kirjautumista tai rekisteröitymistä:  

 1. Avaa Guerrilla Mail selaimessasi.
 2. Satunnainen osoitteesi on valmiina.
 3. Valitse Compose kirjoittaaksesi viestin.
 4. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viesti.
 5. Voit liittää viestiin myös tiedoston (Choose File).
 6. Valitse Send ja kuittaa I’m not a robot -varmenne, niin viesti lähetetään.

Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Voit tehdä ilmoituksen epäillystä lain rikkomisesta myös oikeuskanslerinviraston keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan kautta, jos

 • sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta yhtiön sisäiseen ilmoituskanavaan
 • sinulla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella ei ole ryhdytty määräajassa toimenpiteisiin tai että sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
 • sinulla on perusteltu syy uskoa olevasi vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen takia ja
 • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät.

Ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä ovat:

 • Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
 • Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
 • Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Ilmoittajansuojelun edellytyksistä ja ilmoituksen tekemisestä keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan kautta löytyy lisätietoa oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava | Valtioneuvoston oikeuskansleri

Kiitos, että tuot huolenaiheesi esiin!