Nimitystoimikunta

Orthex Oyj Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) Yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta tai, mikäli Yhtiössä on yli neljä (4) osakkeenomistajaa, joiden osakeomistus ja äänioikeus Yhtiössä ovat yli 10 prosenttia, sen mukaisesta määrästä osakkeenomistajia, tai heidän nimittämistään henkilöistä, sekä hallituksen puheenjohtajasta. Nimittämiseen oikeutetut Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon elokuun 31. päivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu: 

  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; 
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää yhtiöjärjestyksen asettamissa rajoissa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; 
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; ja 
  • hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.