Nimitystoimikunta

Orthex Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) Yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta tai, mikäli Yhtiössä on yli neljä (4) osakkeenomistajaa, joiden osakeomistus ja äänioikeus Yhtiössä ovat yli 10 prosenttia, sen mukaisesta määrästä osakkeenomistajia, tai heidän nimittämistään henkilöistä, sekä hallituksen puheenjohtajasta. Nimittämiseen oikeutetut Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon elokuun 31. päivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Orthex Oyj:n osakasluettelon 31.8.2021 mukaisen omistustilanteen perusteella osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostui seuraavien osakkeenomistajien edustajista: Conficap Oy, Sponsor Fund IV Ky, Alexander Rosenlew ja Thomasset Oy.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Juuso Kivinen erosi nimitystoimikunnasta 1.12.2021, koska hänen edustamansa osakkeenomistaja Sponsor Fund IV Ky, yhtiön entinen pääomistaja, myi loput omistamansa yhtiön osakkeet nopeutetussa tarjousmenettelyssä 17.11.2021 yhtiön listautumisen yhteydessä sovitun luovutusrajoitusajanjakson kuluttua umpeen.

Sponsor Fund IV Ky:n osakemyynnin jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen nousi yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon ja ilmoitti nimittävänsä edustajansa yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan.  

Neljän suurimman osakkeenomistajan edustajina nimitystoimikunnassa tämän jälkeen ovat:

  • Maarit Toivanen, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Conficap Oy 
  • Alexander Rosenlew
  • Annika Ekman, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Mats Söderström, toimitusjohtaja, Thomasset Oy

sekä asiantuntijajäsenenä Sanna Suvanto-Harsaae, hallituksen puheenjohtaja, Orthex Oyj. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Maarit Toivanen.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; 
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää yhtiöjärjestyksen asettamissa rajoissa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; 
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; ja 
  • hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.