Osake

Orthexin täysin maksettu osakepääoma on 80 000 euroa, ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 17 758 854. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun varojenjakoon. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia ja ne ovat vapaasti luovutettavissa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo osuusjärjestelmään.

Yhtiö ei omista tällä hetkellä omia osakkeita.