Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen.

Tilintarkastus vuonna 2024

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy:n nimittämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Rytilahti.

Tilintarkastajan palkkiot 2023

Tilintarkastajalle vuonna 2023 suoritetut palkkiot käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

EUR 20232022
Tilintarkastuspalkkio208 000174 000
Muut palkkiot12 00035 000