Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen.

Tilintarkastus vuonna 2022

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2022. Ernst & Young Oy:n nimittämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Johanna Winqvist-Ilkka on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen.

Tilintarkastajan palkkiot 2021

Tilintarkastajalle vuonna 2021 suoritetut palkkiot varsinaisesta tilintarkastuksesta olivat 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Näitä palkkiota maksettiin pääosin yhtiön listautumiseen liittyvistä palveluista.