Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen.

Tilintarkastus vuonna 2023

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2023. Ernst & Young Oy:n nimittämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

Tilintarkastajan palkkiot 2022

Tilintarkastajalle vuonna 2022 suoritetut palkkiot varsinaisesta tilintarkastuksesta olivat 174 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 35 tuhatta euroa.