Tilintarkastus

Orthexin yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastajana Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen.

Tilintarkastus vuonna 2021

Yhtiö on nimittänyt tilintarkastusyhteisö EY:n tilintarkastajakseen 31.12.2021 päättyvälle tilikaudelle. EY on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkan. Johanna Winqvist-Ilkka on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen.