Osingot

Orthexilla on osinkopolitiikka, jonka mukaan yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Orthexin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön varsinainen yhtiökokous 9.4.2024 päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa kahdessa erässä seuraavasti:

VuosiVarojen jakamistapaEUROsinko irti -päiväTäsmäytyspäiväMaksupäivä
2023Osingonjako0,1110.4.202411.4.202418.4.2024
2023Osingonjako0,101.10.20242.10.20249.2.2024
2022Osingonjako0,0619.4.202320.4.202327.4.2023
2022Osingonjako0,0529.9.20232.10.202310.10.2023
2021Pääomanpalautus0,097.4.20228.4.202221.4.2022
2021Pääomanpalautus0,0930.9.20223.10.202211.10.2022

Yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.