Strategia

Orthexin kasvustrategian keskeiset tavoitteet ovat

  • tulla Euroopan johtavaksi brändiksi säilytystuotteissa ja
  • vahvistaa Orthexin asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavana kodintuoteyhtiönä, jolla on vahvat brändit ja vastuulliset tuotteet.

Orthexin keskeiset strategiset painopistealueet

Selkeä suunnitelma johtavan aseman vahvistamiseksi Pohjoismaissa

Orthex aikoo kasvattaa Säilytys-tuoteryhmää Pohjoismaissa kampanjoilla, laajentamalla myymäläesillepanoja ja lanseeraamalla uutuustuotteita. Orthex tavoittelee kasvua Keittiö-tuoteryhmässä keskittymällä vastuullisiin tuotteisiin ja jakelun laajentamiseen.

Kasvun vauhdittaminen kansainvälisillä markkinoilla tiiviillä asiakasyhteistyöllä

Orthex näkee suuria kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla ja laajentumisstrategiaa toteutetaan paikallisen läsnäolon ja avainasiakkuuksien kautta. Avainasemassa on Orthexin tuotteiden jakelun kehittäminen Euroopassa sekä panostus strategisiin asiakkaisiin ja uusasiakashankintaan.

Kasvun vauhdittaminen sähköisten kaupankäyntikanavien kautta

Orthex hyödyntää verkkokaupan tarjoamia kasvumahdollisuuksia vahvistamalla suhteita verkkokauppayrityksiin ja tekemällä tiivistä yhteistyötä monikanavastrategiaa toteuttavien jälleenmyyjien kanssa.

Markkinoiden keskittyminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia

Orthex näkee yritysostot yhtenä tärkeänä mahdollisuutena saavuttaa yhtiön strategiset tavoitteet. Orthex aikoo huolellisesti arvioida mahdollisuudet yritysostoihin Euroopassa. Yritysostoilla saavutettavat synergiat liittyvät tyypillisesti tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin, logistiikkaan, tuoteryhmälaajennuksiin, yleiskustannuksiin ja vahvempaan neuvotteluasemaan.

Kasvustrategiaa tukevat kaupalliset tekijät

Selkeä säilytykseen keskittyvä tuoteryhmästrategia

  • Säilytys-tuoteryhmässä kasvuun tähtäävien toimien vauhdittaminen kansainvälisillä markkinoilla hyödyntäen yhtiön pitkää kokemusta Pohjoismaissa.
  • Keittiö- ja Säilytys-tuoteryhmien jakeluverkostojen samankaltaisuus mahdollistaa lisämyynnin hyödyntäen Orthexin olemassa olevaa asiakasverkostoa.

Edelläkävijä vastuullisuudessa

  • Orthex pyrkii olemaan kuluttajan vastuullisin vaihtoehto tarjoamalla laadukkaita, turvallisia, kestäviä ja ajattomasti muotoiltuja tuotteita. Orthex pienentää tuotantonsa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä lisäämällä uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä.
  • Orthex uskoo, että sillä on edellytykset tulla vastuullisten tuotteiden ensisijaiseksi toimittajaksi.

Kasvua innovaatioiden avulla

  • Innovaatiot ovat tärkeä osa Orthexin kasvustrategiaa.
  • Uusien tuotteiden ja konseptien kehittämisessä Orthex keskittyy helpottamaan kuluttajien arkea tuotteilla, jotka ovat vastuullisia, käytännöllisiä ja ajattomasti muotoiltuja.