Strategia

Orthexin kasvustrategian keskeiset tavoitteet ovat

 • tulla Euroopan johtavaksi brändiksi säilytystuotteissa ja
 • vahvistaa asemaansa yhtenä Pohjoismaiden johtavana kodintuoteyhtiönä, joka on tunnettu vastuullisista tuotteistaan.

Edelläkävijä vastuullisuudessa

 • Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa tarjoamalla laadukkaita, turvallisia, kestäviä ja ajattomasti muotoiltuja tuotteita. Orthex pienentää toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä käyttämällä enemmän uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita.
 • Orthex uskoo, että sillä on edellytykset tulla vastuullisten tuotteiden ensisijaiseksi toimittajaksi.

Orthexin keskeiset strategiset painopistealueet

Selkeät toimenpiteet johtavan aseman vahvistamiseksi Pohjoismaissa

 • Orthex aikoo kasvattaa Säilytys-tuoteryhmää Pohjoismaissa kampanjoilla, laajentamalla myymäläesillepanoja ja lanseeraamalla uusia tuotteita.
 • Orthex tavoittelee kasvua Keittiö-tuoteryhmässä keskittymällä vastuullisiin tuotteisiin ja jakelun laajennusmahdollisuuksiin.
  • Keittiö- ja Säilytys-tuoteryhmien jakeluverkostojen samankaltaisuus mahdollistaa lisämyynnin Orthexin olemassa olevassa asiakasverkostossa.
 • Orthex aikoo myös hyödyntää mahdollisuuksia kasvattaa verkkokauppakanavaa ja liiketoimintamallinsa skaalautuvuutta.

Aseman vahvistamiseksi Pohjoismaissa Orthex pyrkii levittämään parhaat käytännöt kaikkiin Pohjoismaihin ja kansainvälisille markkinoille.

Kasvun nopeuttaminen kansainvälisillä markkinoilla tiiviillä asiakasyhteistyöllä

 • Orthex toteuttaa laajentumisstrategiaa paikallisen läsnäolon ja avainasiakkuuksien kautta.
 • Olennaista on laajentaa Orthexin tuotteiden jakelua kansainvälisillä markkinoilla, panostaa strategisiin asiakkaisiin ja uusasiakashankintaan.
 • Säilytys-tuoteryhmässä kasvuun tähtäävien toimien vauhdittaminen kansainvälisillä markkinoilla hyödyntäen yhtiön pitkää kokemusta Pohjoismaissa.

Orthex näkee suuria kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Kasvun vauhdittaminen verkkokauppakanavan kautta

 • Verkkomyynti tarjoaa koko vähittäiskaupalle merkittäviä mahdollisuuksia.
 • Orthex hyödyntää verkkokaupan tarjoamia kasvumahdollisuuksia vahvistamalla suhteita verkkokauppayritysten kanssa ja tekemällä tiivistä yhteistyötä monikanavastrategiaa toteuttavien jälleenmyyjien kanssa.

Kasvua innovaatioiden avulla

 • Innovaatiot ovat tärkeä osa Orthexin kasvustrategiaa.
 • Uusien tuotteiden ja konseptien kehittämisessä Orthex keskittyy helpottamaan kuluttajien arkea tuotteilla, jotka ovat vastuullisia, käytännöllisiä ja ajattomasti muotoiltuja.

Markkinoiden keskittyminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia

Orthex näkee yritysostot yhtenä tärkeänä mahdollisuutena saavuttaa yhtiön strategiset tavoitteet. Orthex aikoo huolellisesti arvioida mahdollisuudet yritysostoihin Euroopassa. Yritysostoilla saavutettavat synergiat liittyvät tyypillisesti tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin, logistiikkaan, tuoteryhmälaajennuksiin, yleiskustannuksiin ja vahvempaan neuvotteluasemaan.