Strategia

Orthexin keskeiset tavoitteet sen kasvustrategiassa ovat:

 • Tulla Euroopan johtavaksi brändiksi Säilytys-tuoteryhmässä
 • Vahvistaa asemaansa yhtenä johtavista kodin käyttötavarayhtiöistä Pohjoismaissa.

Orthexin keskeiset strategiset painopistealueet

Pohjoismaat

 • Orthex pyrkii vahvistamaan markkina-asemansa Pohjoismaissa hyödyntämällä aikaisempien vuosien menestyksestä opittuja asioita
 • Säilytys-tuoteryhmän kasvattaminen Pohjoismaissa kampanjoilla ja laajentaa ’erinomainen myymäläesillepano’ -konseptien käyttöä ja tuomalla markkinoille uusia tuotteita.
 • Orthex pyrkii kasvattamaan Keittiö-tuoteryhmää keskittymällä vastuullisuuteen ja tunnistettuihin mahdollisuuksiin laajentaa ristiinmyyntiä
 • Strategisen asiakasyhteistyön kautta keskitytään myös jatkuvasti kasvattamaan Orthexin tuotteiden osuutta kuluttajavalinnoissa
 • Orthex pyrkii myös hyödyntämään verkkomyyntimahdollisuuksia toimimalla tiiviissä yhteistyössä verkkokauppayritysten sekä monikanavaista strategiaa toteuttavien perinteisten vähittäiskauppojen kanssa
 • Orthex pyrkii järjestelmällisesti parantamaan tuotteidensa katteita ja hyödyntämään liiketoimintamallinsa skaalautuvuutta

Menestyksen jatkuessa Pohjoismaissa Orthex pyrkii levittämään parhaita käytäntöjä Pohjoismaissa ja vientimarkkinoilla.

Vientimarkkinat

 • Vientimarkkinoille laajentuminen avainasiakkuuksien kautta
 • Panostamalla keskeisten vientimarkkinoiden jakelun parantamiseen, strategisiin asiakkaisiin ja uusien asiakkaiden hankkimiseen sekä
 • Rakentaa uutta liiketoimintaa hyödyntäen Säilytys-tuoteryhmää ja sen painopistettä vastuullisuudessa
 • Orthex pyrkii erottautumaan kilpailijoista ajattomalla pohjoismaisella muotoilulla, esillepanovalmiuksillaan ja korkealla laadulla sekä rakentamaan vahvoja brändejä hyödyntäen sen vastuullisuuden mahdollistavia valmiuksia.

Verkkokaupan kasvattaminen jakelukanavana

 • Verkkomyynti tarjoaa vähittäismyynnille tulevaisuudessa yleisesti merkittäviä mahdollisuuksia.
 • Orthex pyrkii hyödyntämään verkkokaupan tarjoamia kasvumahdollisuuksia luomalla suhteita verkkokauppayritysten kanssa ja työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä monikanavaista strategiaa toteuttavien perinteisten vähittäiskauppojen kanssa
 • Orthex keskittyy aluksi keskeisiin vientimarkkinoihin, Saksaan, Ranskaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joissa Orthexin arvion mukaan verkkokauppamarkkinat ovat kypsiä. Erikoistukut ja vakiintuneen verkkokaupat ovat keskeinen kohderyhmä, koska niillä on kehittynyt verkkomyyntialusta, toimitusketju ja logistiikka
 • Orthexin tavoitteena on myös rakentaa vahva brändiedustus keskeisissä verkkokaupan jakelukanavissa.