Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön hallitus kokoontuu yleensä kymmenen kertaa vuodessa. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Hallituksen tehtävät

Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten hyväksyminen;
 • kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen;
 • yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen;
 • strategisten suuntaviivojen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden vahvistaminen;
 • riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden hyväksyminen;
 • vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen;
 • toimitusjohtajan valinta ja hänen toimisopimuksensa ehdoista päättäminen;
 • yhtiörakenteesta päättäminen;
 • merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt; ja
 • päättäminen muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista.

Orthexin hallituksella ei ole valiokuntia, mutta hallitus voi tulevaisuudessa päättää mahdollisten valiokuntien perustamisesta. Koska valiokuntia ei ole, koko hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan lakisääteisistä tehtävistä.

Hallituksen jäsenet

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021 ja yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2020

Syntynyt 1966

Suomen ja Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 6 901

Suomen ja Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 6 901

Nykyiset luottamustehtävät

 • Posti Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
 • BoConcept A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
 • TCM Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
 • Nordic Pet Care Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012
 • Babysam A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008
 • Anora Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021
 • Harvia Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020
 • Swedish Match AB (publ):n hallituksen jäsen vuodesta 2022
 • Elopak ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
 • CEPOS:n (Center for Political Studies) hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • Broman Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016
 • RaKaAs ApS:n omistaja

Aiemmat luottamustehtävät

 • Altia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2013–2021
 • SAS AB:n hallituksen jäsen 2013–2021
 • Group AB (publ):n hallituksen puheenjohtaja 2015–2020
 • Isadora AB:n hallituksen puheenjohtaja 2018–2020
 • Paulig Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2008–2020
 • Workz A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2016–2019
 • Sunset Boulevard A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2007–2018
 • Upplands Motor AB:n hallituksen jäsen 2010–2018
 • Clas Ohlson AB:n hallituksen jäsen 2010–2017

Markus Hellström

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Syntynyt 1974

Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus: 2 000

Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus: 2 000

Keskeinen työkokemus

 • Fazer Makeiset Oy, toimitusjohtaja ja Fazer-konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
 • Fazer Leipomot Oy, toimitusjohtaja 2014–2020
 • Fazer Leipomot Oy, leipomot-liiketoimintayksikön johtaja 2013–2014
 • Fazer Leipomot Oy, liiketoimintojen kehitys- ja talousjohtaja 2007–2012
 • Fazer-konserni, logistiikkapalveluiden hankintapäällikkö 2004–2007
 • Logico Solutions, osakas 2003–2004
 • Candyking, Ruotsi, logistiikkapäällikkö 2000–2003

Nykyiset luottamustehtävät

 • GS1 Finland Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2019

Aiemmat luottamustehtävät

 • Ruokatieto Yhdistys ry, hallituksen jäsen 2017–2020

Satu Huber

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Syntynyt 1958

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 13 000

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 13 000

Keskeinen työkokemus

 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja 2015–2021
 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2014–2015
 • LähiTapiola Eläkeyhtiön toimitusjohtaja 2008–2013
 • Finanssialan Keskusliitto (nyk. Finanssiala ry), toimitusjohtaja 2006–2008
 • Valtiokonttori, Rahoitus, toimialajohtaja 1997–2006
 • Useita eri tehtäviä pankkisektorilla vuosina 1982–1997

Nykyiset luottamustehtävät

 • European Money Market Instituten hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2022
 • Ermitage Partnersin Advisory committeen jäsen vuodesta 2022
 • Schibsted ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • HIFK – Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors ry:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2021

Aiemmat luottamustehtävät

 • Agence France Trésorin strategisen neuvonantajaryhmän jäsen 2015–2022
 • Helsingin seudun kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsen 2015–2021
 • Trilateraalisen komission jäsen 2014–2021
 • Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen puheenjohtaja 2019–2021 ja hallituksen jäsen 2015–2021
 • Finanssiala ry:n hallituksen jäsen 2015–2021
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen hallituksen jäsen 2014–2020
 • Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry:n hallituksen jäsen 2014–2020
 • Ahlsell AB:n hallituksen jäsen 2016–2019
 • Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsen 2016–2018
 • YIT Oyj:n hallituksen jäsen 2009–2018
 • Suomen kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen 2009–2018
 • Finnair Oyj:n hallituksen jäsen 2006–2012

Jyrki Mäki-Kala

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Syntynyt 1961

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus: 2 010

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus: 2 010

Keskeinen työkokemus

 • Neste Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2022
 • Kemira Oyj, talous-ja rahoitusjohtaja 2008–2013
 • Kemira Pulp & Paper, johtajapositioita 2005–2008
 • Nokia Chemicals/Finnish Chemicals Oy, johtajapositioita 1988–2005

Nykyiset luottamustehtävät

 • Anora Group Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

Aiemmat luottamustehtävät

 • Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen 2017–2022
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen jäsen 2019–2020

Jens-Peter Poulsen

Hallituksen jäsen 1.8.2021 alkaen

Syntynyt 1967

Tanskan kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 15 713

Tanskan kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 15 713

Keskeinen työkokemus:

 • Kvik A/S:n toimitusjohtaja vuodesta 2013                             
 • LEGO Group, Markkina-alue Aasia & Kehittyvät markkinat, johtaja 2011–2012
 • LEGO System A/S, Markkina-alue 1, johtaja 2006–2011
 • LEGO System A/S, Nordic/Benelux, johtaja ja toimitusjohtaja 2004–2005
 • LEGO System A/S, Operations Center, johtaja 2003-2004
 • LEGO System A/S, Global Innovation & Marketing, johtaja 2002-2003
 • LEGO System A/S, LEGO Lifestyle, johtaja 2000-2002
 • Jensen’s Catering A/S, Myynti- ja markkinointipäällikkö1999–2000
 • Useita eri tehtäviä Arla Foodsilla 1993–1999

 Nykyiset luottamustehtävät:

 • European House of Beds A/S:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
 • Holmris B8:n hallituksen jäsen vuodesta 2017

Aiemmat luottamustehtävät:  

 • Innovation Network Lifestyle- & Design Clusterin hallituksen jäsen 2017–2021
 • AudioNord International A/S, Hi-Fi Klubbenin hallituksen puheenjohtaja 2017–2020
 • Jørgen Kruuse A/S:n hallituksen jäsen 2012–2015
 • Kompan A/S:n hallituksen jäsen 2012–2014
 • Cabinplant A/S:n hallituksen jäsen 2011–2013

 

 

Anette Rosengren

Hallituksen uusi jäsenehdokas

Syntynyt 1966

Ruotsin kansalainen
Liiketalouden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: –

Ruotsin kansalainen
Liiketalouden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: –

Keskeinen työkokemus

 • Philip Morris International, toimitusjohtaja, Pohjoismaat vuodesta 2019
 • Fazer Leipomot (Ruotsi), toimitusjohtaja 2015–2018
 • Lantmännen Doggy, toimitusjohtaja 2012–2015
 • Lantmännen, kriisiviestinnästä, kestävästä kehityksestä ja tuotekehityksestä vastaava johtaja 2008–2012
 • Kraft Foods, johtaja, strateginen kehitys ja markkinointi, Pohjoismaat 2005–2008
 • Kraft Foods (Itävälta), Itä-Euroopan ja Keski-Aasian tuoteryhmäkehityksestä vastaava johtaja 2004–2005
 • Kraft Foods (USA), johtaja, kansainväliset markkinointipalvelut 2002–2004
 • Kraft Foods (Pohjoismaat), markkinointi- ja myyntitehtäviä 1995–2003
 • Unilever, markkinointi- ja myyntitehtäviä 1989–1995

Nykyiset luottamustehtävät

 • Greenfood AB (publ), hallituksen jäsen vuodesta 2016

Aiemmat luottamustehtävät

 • Livsmedelsföretagen (Ruotsin elintarviketeollisuuden liitto), hallituksen jäsen 2013–2018, varapuheenjohtaja 2016–2018, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja 2018–2022
 • Altia Oyj (nyk. Anora Group Oyj), hallituksen jäsen 2019–2021
 • DLF (Ruotsin FMCG-kauppayhdistys), hallituksen jäsen 2015–2018