Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön hallitus kokoontuu yleensä kymmenen kertaa vuodessa. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.


Hallituksen tehtävät

Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Yhtiön hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Yhtiön hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia Orthexin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa Orthexin edun mukaisesti.

Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laadinta;
 • kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen;
 • yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen;
 • strategisten suuntaviivojen ja riskien hallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen;
 • vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen;
 • toimitusjohtajan valinta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista päättäminen;
 • yhtiörakenteesta päättäminen;
 • merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt; ja
 • päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista.

Orthexin hallituksella ei ole valiokuntia. Hallitus voi tulevaisuudessa harkita valiokuntien perustamista ottaen huomioon Orthexin toimintojen alan ja luonteen ja hallituksen toimintaperiaatteet.

Hallituksen jäsenet

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021 ja yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2020

Syntynyt 1966

Suomen ja Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 5 701

Suomen ja Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 5 701

Nykyiset luottamustehtävät

 • Posti Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
 • BoConcept A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
 • TCM Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
 • Nordic Pet Care Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012
 • Babysam A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008
 • Anora Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021
 • Harvia Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020
 • Elopak ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
 • CEPOS:n (Center for Political Studies) hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • Broman Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016
 • RaKaAs ApS:n omistaja

Aiemmat luottamustehtävät

 • Altia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2013–2021
 • SAS AB:n hallituksen jäsen 2013–2021
 • Group AB (publ):n hallituksen puheenjohtaja 2015–2020
 • Isadora AB:n hallituksen puheenjohtaja 2018–2020
 • Paulig Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2008–2020
 • Workz A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2016–2019
 • Sunset Boulevard A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2007–2018
 • Upplands Motor AB:n hallituksen jäsen 2010–2018
 • Clas Ohlson AB:n hallituksen jäsen 2010–2017

Juuso Kivinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja hallituksen puheenjohtaja 2016–2021

Syntynyt 1969

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 88 150 (välillisessä omistuksessa)

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 88 150 (välillisessä omistuksessa)

Keskeinen työkokemus

 • Sponsor Capital Oy:n osakas vuodesta 1997

Nykyiset luottamustehtävät

 • Sponsor Capital Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • StaffPoint Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
 • Jukivest Oy, omistaja

Aiemmat luottamustehtävät

 • Plastiroll Oy:n hallituksen jäsen 20152019

Satu Huber

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Syntynyt 1958

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 13 000

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 13 000

Keskeinen työkokemus

 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja 2015–2021
 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2014–2015
 • LähiTapiola Eläkeyhtiön toimitusjohtaja 2008–2013
 • Finanssialan Keskusliitto (nyk. Finanssiala ry), toimitusjohtaja 2006–2008
 • Valtiokonttori, Rahoitus, toimialajohtaja 1997–2006
 • Useita eri tehtäviä pankkisektorilla vuosina 1982–1997

Nykyiset luottamustehtävät

 • Schibsted ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Helsingin seudun kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsen vuodesta 2015
 • Agence France Trésorin strategisen neuvonantajaryhmän jäsen vuodesta 2015

Aiemmat luottamustehtävät

 • Trilateraalisen komission jäsen 2014–2021
 • Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen puheenjohtaja 2019–2021 ja hallituksen jäsen 2015–2021
 • Finanssiala ry:n hallituksen jäsen 2015–2021
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen hallituksen jäsen 2014–2020
 • Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry:n hallituksen jäsen 2014–2020
 • Ahlsell AB:n hallituksen jäsen 2016–2019
 • Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsen 2016–2018
 • YIT Oyj:n hallituksen jäsen 2009–2018
 • Suomen kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen 2009–2018
 • Finnair Oyj:n hallituksen jäsen 2006–2012

Ari Jokelainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja vuosina 2016–2017

Syntynyt 1955

Suomen kansalainen
Taloustieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 88 150 (välillisessä omistuksessa)

Suomen kansalainen
Taloustieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 88 150 (välillisessä omistuksessa)

Keskeinen työkokemus

 • Sponsor Capital Oy:n vuodesta 2007
 • Monetari Invest Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2006

Nykyiset luottamustehtävät

 • Monetari Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
 • Haltija Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2019

Aiemmat luottamustehtävät

 • Sponren Oy/TLT Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–2019
 • Sponlator Oy/Kymppi Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2015–2019
 • Haltija Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2015–2018
 • Sponsor Fund III Ky:n osakas vuosina 2007–2020

Jens-Peter Poulsen

Hallituksen jäsen 1.8.2021 alkaen

Syntynyt 1967

Tanskan kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 0

Tanskan kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 0

Keskeinen työkokemus:

 • Kvik A/S:n toimitusjohtaja vuodesta 2013                             
 • LEGO Group, Markkina-alue Aasia & Kehittyvät markkinat, johtaja 2011–2012
 • LEGO System A/S, Markkina-alue 1, johtaja 2006–2011
 • LEGO System A/S, Nordic/Benelux, johtaja ja toimitusjohtaja 2004–2005
 • LEGO System A/S, Operations Center, johtaja 2003-2004
 • LEGO System A/S, Global Innovation & Marketing, johtaja 2002-2003
 • LEGO System A/S, LEGO Lifestyle, johtaja 2000-2002
 • Jensen’s Catering A/S, Myynti- ja markkinointipäällikkö1999–2000
 • Useita eri tehtäviä Arla Foodsilla 1993–1999

 Nykyiset luottamustehtävät:

 • European House of Beds A/S:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
 • Holmris B8:n hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • Innovation Network Lifestyle- & Design Clusterin hallituksen jäsen vuodesta 2017

Aiemmat luottamustehtävät:  

 • AudioNord International A/S, Hi-Fi Klubbenin hallituksen puheenjohtaja 2017–2020
 • Jørgen Kruuse A/S:n hallituksen jäsen 2012–2015
 • Kompan A/S:n hallituksen jäsen 2012–2014
 • Cabinplant A/S:n hallituksen jäsen 2011–2013