Varsinainen yhtiökokous 2022

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 Orthex Oyj:n pääkonttorissa Espoossa. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 35 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 10 602 030 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset.

Yhtiökokousasiakirjat, kokouksen pöytäkirja mukaan lukien, ovat saatavilla ja ladattavissa sivun alalaidassa olevista linkeistä pdf-muodossa.

Tärkeitä päivämääriä

 • 9.3.2022 Yhtiökokouskutsun julkaisu
 • 17.3.2022 klo 12.00 Määräaika vähintään 1 % yhtiön osakkeista omistavien vastaehdotuksille
 • 18.3.2022 Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä internetsivulla
 • 18.3.2022 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
 • 23.3.2022 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
 • 25.3.2022 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
 • 28.3.2022 Vastaukset osakkeenomistajien mahdollisiin kysymyksiin nähtävillä tällä internetsivulla (ks. alla)
 • 30.3.2022 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (suorarekisteröidyt osakkeenomistajat)
 • 1.4.2022 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat)
 • 6.4.2022 Varsinainen yhtiökokous klo 10.00
 • 8.4.2022 Pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivä
 • 20.4.2022 Yhtiökokouksen pöytäkirja viimeistään saatavilla tällä internetsivulla
 • 21.4.2022 Pääomanpalautuksen ensimmäisen erän maksupäivä
 • 3.10.2022 Pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivä
 • 11.10.2022 Pääomanpalautuksen toisen erän maksupäivä

Kysymyksien esittäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Alla yhtiön johdon vastaukset esitettyihin kysymyksiin.

Yhtiön johdon vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin

Vastaehdotuksien esittäminen

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaisia vastaehdotuksia ei tehty.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Orthex Oyj:n vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2021. Vuosikertomus sisältää myös yhtiön vastuullisuusraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021.