Vastuullisuus

Vastuullisuudella on keskeinen rooli Orthexin kasvustrategian ja tärkeimpien tavoitteidemme toteuttamisessa, kun tavoittelemme asemaa Euroopan johtavana säilytystuotteiden valmistajana ja vahvistamme asemaamme yhtenä Pohjoismaiden johtavana kodintuoteyhtiönä. Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea Orthexin päätöksentekoa, ja se ohjaa kehitys- ja investointiohjelmaamme merkittävästi.

Vuoden 2022 aikana toteutimme laajan olennaisuusarvioinnin, joka oli lähtökohtana vastuullisuusstrategiamme tarkistamiselle. Vuosittaisen vastuullisuusstrategian tarkistamisen tuloksena vastuullisuuden keskeiset näkökulmat järjestettiin uudelleen ESG (Environmental, Social and Governance) -rakenteen mukaisesti, ja kunkin näkökulman keskeiset suorituskykymittarit käytiin
läpi ja tarvittaessa päivitettiin.

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuustavoitteet ja keskeiset mittarit

Tarkempia tietoja Orthexin vastuullisuustyöstä löydät alla olevista linkeistä.