Vastuullisuus

Vastuullisuudella on keskeinen rooli Orthexin kasvustrategian ja tärkeimpien tavoitteidemme toteuttamisessa, kun tavoittelemme asemaa Euroopan johtavana säilytystuotteiden valmistajana ja vahvistamme asemaamme yhtenä Pohjoismaiden johtavana kodintuoteyhtiönä. Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea Orthexin päätöksentekoa, ja se ohjaa kehitys- ja investointiohjelmaamme merkittävästi.

Orthexin vastuullisuustyö ja -strategia perustuvat sidosryhmien kanssa tehtyyn olennaisuusarviointiin. Vastuullisuusstrategia noudattaa ESG-rakennetta ja se vahvistetaan vuosittain kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Vastuullisuusstrategian läpikäynnin yhteydessä vuonna 2023 ei nähty tarvetta merkittäville muutoksille. Orthexin vastuullisuusstrategiaa, vastuullisuuden keskeisiä osa-alueita ja niille asetettuja mittareita, tavoitteita ja saavutettuja tuloksia on kuvattu alla.

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuustavoitteet ja keskeiset mittarit

Lisätietoja Orthexin vastuullisuustyöstä löydät alla olevista linkeistä.