Valtuutukset

Yhtiön hallitus valtuutettiin 28.2.2021 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päättämään maksullisesta suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 000 000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osana listautumisantia osakkeita voidaan tarjota Orthexin henkilöstölle muita sijoittajia alhaisemmalla merkintähinnalla. Yhtiön hallitukselle annettu valtuutus on voimassa 30.4.2022 saakka.

Yllä mainittuun valtuutukseen perustuen yhtiön hallitus päätti 24.3.2021 uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta. Yhtiö laski valtuutuksen perusteella liikkeeseen 1 481 854 uutta osaketta, minkä johdosta yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 17 758 854 osakkeeseen.