Taloustietoa

  31.12. ja 1.1.–31.12.
  2020 2019 2019 2018
  (IFRS) (FAS)
  (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
  (tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto(1) 75 865 66 427 65 703 62 490
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 14,2 n.a. 5,1 1,7
Laskutettu myynti(2)(3) 77 877 67 399 67 399 63 803
Laskutetun myynnin kasvu, prosenttia(2)(3) 15,5 n.a. 5,6 n.a.
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, prosenttia(3) 14,8 n.a. 6,2 n.a.
Bruttokate(1) 24 601 18 235 22 379 19 473
Bruttokatemarginaali, prosenttia(3) 32,4 27,5 34,1 31,2
EBITDA(3) 16 458 10 700 8 764 7 744
EBITDA-marginaali, prosenttia(3) 21,7 16,1 13,3 12,4
EBITA(3) 12 336 6 593 6 040 4 871
EBITA-marginaali, prosenttia(3) 16,3 9,9 9,2 7,8
Liikevoitto(1)(4) 12 281 6 540 2 035 888
Liikevoittomarginaali, prosenttia(3) 16,2 9,8 3,1 1,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, bruttokate(5) 0 882 882 315
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA(5) 597 1 000 1 000 356
Oikaistu bruttokate(3)(6) 24 601 19 117 23 261 19 788
Oikaistu bruttokatemarginaali, prosenttia(3)(6) 32,4 28,8 35,4 31,7
Oikaistu EBITDA(3)(6) 17 054 11 700 9 764 8 101
Oikaistu EBITDA-marginaali, prosenttia(3)(6) 22,5 17,6 14,9 13,0
Oikaistu EBITA(3)(6) 12 933 7 593 7 040 5 227
Oikaistu EBITA-marginaali, prosenttia(3)(6) 17,0 11,4 10,7 8,4
Oikaistu liikevoitto(3)(6) 12 878 7 540 3 035 1 244
Oikaistu liikevoittomarginaali, prosenttia(3)(6) 17,0 11,4 4,6 2,0
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna 285 272 272 264
Liiketoiminnan rahavirta(1) 12 709 8 468 9 786 6 665
Operatiivinen vapaa rahavirta(3)(7) 13 853 9 076 6 857 5 930
Kassakonversio, prosenttia(3)(8) 81,2 77,6 70,2 73,2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 201(1) -2 624(1) -2 908 -2 171
Nettovelka(3) 38 886 41 076 29 139 33 490
Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an 12 edelliseltä kuukaudelta, suhdeluku(3)(6) 2,3 3,5 3,0 4,1
Nettokäyttöpääoma(3) 12 379 10 673 10 673 11 478
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa(3)(9) 31 835 32 104 21 387 22 006
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia(3)(10) 38,4 19,9 9,4 4,0
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia(3)(11) 40,3 22,9 14,0 5,6
Omavaraisuusaste, prosenttia(3)(12) 22,6 20,1 21,0 20,5
Oman pääoman tuotto, prosenttia(3)(13) 49,0 15,3 -12,0 -22,0