Taloudelliset tavoitteet

Orthexilla on seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu yli 5 prosenttia vuodessa konsernitasolla ja yli 10 prosenttia Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa).
  • Kannattavuus: oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä).
  • Velkaantumisaste: nettovelan ja oikaistun EBITDA:n suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin (esimerkiksi yritysostojen yhteydessä).
  • Osinkosuhde: yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.