Hallituksen monimuotoisuus

Orthex pitää monimuotoisuutta tärkeänä ja luonnollisena lähestymistapana toiminnassaan.

Orthexin hallitus on hyväksynyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joita osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan yhtiökokoukselle. Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat Orthexin toiminnan tarpeita.