Varsinainen yhtiökokous 2023

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2023 Orthex Oyj:n pääkonttorissa Espoossa. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen paikan päällä tai äänestämällä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna 33 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 10 413 455 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset.

Yhtiökokousasiakirjat, mukaan lukien yhtiökokouksen pöytäkirja, ovat saatavilla ja ladattavissa sivun alalaidassa olevista linkeistä pdf-muodossa.

Tärkeitä päivämääriä

8.3.2023Yhtiökokouskutsun julkaisu
21.3.2023 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
4.4.2023Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
10.4.2023Määräaika osakkeenomistajien kirjallisille kysymyksille
12.4.2023 klo 10.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (suorarekisteröidyt osakkeenomistajat)
13.4.2023 klo 10.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat)
17.4.2023Vastaukset osakkeenomistajien mahdollisiin kysymyksiin nähtävillä tällä internetsivulla
18.4.2023Varsinainen yhtiökokous klo 10.00
19.4.2023Osinko irti -päivä
20.4.2023Osingonmaksun 1. erän täsmäytyspäivä
27.4.2023Osingon 1. erän maksupäivä (0,06 euroa)
2.5.2023Yhtiökokouksen pöytäkirja viimeistään saatavilla tällä internetsivulla
29.9.2023Osinko irti -päivä
2.10.2023Osingon 2. erän täsmäytyspäivä
10.10.2023Osingon 2. erän maksupäivä

Orthex Oyj:n vuosi- ja vastuullisuusraportti sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Vuosi- ja vastuullisuusraportti sisältää myös yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022.