Toimitusjohtajan katsaus

Orthexin tavoitteena on parantaa arkea käytännöllisillä, kauniilla ja vastuullisilla tuotteilla. Haluamme antaa kuluttajille mahdollisuuden valita ympäristöystävällisempiä tuotteita ja siksi pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja toimintojemme vastuullisuutta.

ALEXANDER ROSENLEW, TOIMITUSJOHTAJA

Puolivuosikatsauksesta Q2/2023:

”Toisella neljänneksellä Orthexin valuuttakurssineutraali liikevaihto oli viime vuoden tasolla (-0,1 %). Valuuttakurssivaikutus huomioiden Orthexin liikevaihto laski 4,1 %, ja oli 20,1 milj. euroa (21,0). Strategian mukainen myynnin kasvattaminen alueella Muu Eurooppa tuotti tulosta ja laskutettu myynti kasvoi 13,5 % ja oli 3,9 milj. euroa (3,5). Orthexin myyntitiimi on panostanut asiakastapaamisiin ja messuihin, minkä ansiosta kansainvälinen jakelu laajeni edelleen. Aktiivinen läsnäolo ydinmarkkinoillamme on kasvustrategian tärkeä osa.

Pohjoismaissa myyntiä laskivat kuluttajien varovaisuus ja heikot valuuttakurssit. Pääasiassa Ruotsin ja Norjan heikkojen valuuttojen vaikutus Pohjoismaiden koko laskutetun myynnin kehitykseen oli -6,9 %.

Suurin tuoteryhmä Säilytys edustaa merkittävää osaa liiketoiminnasta Pohjoismaiden ulkopuolella. Säilytys-tuoteryhmän kokonaismyynti kasvoi 3,1 % verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon, koska myynti muualla kuin Pohjoismaissa kehittyi positiivisesti. Pohjoismaissa perinteisesti vahvat tuoteryhmät Keittiö, Kasvien hoito ja Koti ja Piha laskivat kokonaisuudessaan varovaisen Pohjoismaisen kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen takia.

Orthexin kannattavuus parani merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu EBITA-marginaali nousi toisella vuosineljänneksellä 10,3 %:iin (-0,8) ja oikaistu EBITA 2,1 milj. euroon (-0,3). Alentuneet raaka-aineiden hinnat, kustannusten hallinta ja tuotannon sopeuttaminen alempiin volyymeihin vaikuttivat tulokseen positiivisesti. Lisäksi Orthex sai 0,8 milj. euron kertaluonteisen tuen liittyen Ruotsin korkeisiin sähkön hintoihin vuoden 2021 lokakuun ja 2022 syyskuun välisenä aikana. Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti kustannusinflaatio sekä Ruotsin ja Norjan kruunun edelleen heikko arvo. Toisen vuosineljänneksen rahavirta parani 2,0 milj. euroon (-0,4) ja vaihto-omaisuustasot laskivat suunnitellusti.

Myynnin arvon nousu on pääosin kompensoinut alentuneet myyntivolyymit. Sopeutamme toimintojamme nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin varmistaaksemme tulevan pitkän aikavälin menestyksen. Olemme panostaneet kaupalliseen toimeliaisuuteen, vahvistaneet kaupallista tiimiämme ja keskittyneet entistä enemmän myymäläesillepanojen parantamiseen. Teemme jatkuvasti töitä mielenkiintoisten uusien tuotteiden eteen vahvistaaksemme valikoimaamme vuosiksi eteenpäin.

Vastuullisuus on tärkeä osa ydinstrategiaamme. Toisella neljänneksellä Orthex osallistui ensimmäistä kertaa Ecovadiksen ESG-arviointiin ja sai hopeamitalin vastuullisuuden suorituskyvystään. Tuloksen perusteella Orthex sijoittuu Ecovadiksen arvioimien yritysten joukossa maailmanlaajuisesti parhaaseen 18 prosenttiin. Toukokuussa Orthexin Gnosjön tehtaalle myönnettiin ISCC PLUS -sertifikaatti uusiutuvien raaka-aineiden käytön laajentamiseksi soveltaen massatasemenetelmää tuotannossa. Sertifikaatin saaminen tukee sekä Orthexin pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitetta, että tavoitetta lisätä kestävien raaka-aineiden osuutta tuotannossa. Kesäkuussa Orthex sai Nasdaq ESG Transparency Partner -tunnuksen vuoden 2022 ESG-raportoinnista.

Vahva sitoutuminen strategiaan ja ennakoiva lähestymistapamme nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin tuovat mukanaan myönteistä kehitystä. Työntekijöidemme periksiantamattomuus ja sidosryhmiemme tuki ovat menestymisen avaintekijöitä. Teemme määrätietoisesti töitä pitkän aikavälin tavoitteidemme toteuttamiseksi.”