Toimitusjohtajan katsaus

Orthexin tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta

ALEXANDER ROSENLEW, TOIMITUSJOHTAJA:

Orthexin liikevaihdon kasvu jatkui erittäin vahvana toisella neljänneksellä ja oli +25,5 % verrattuna vuoden 2020 toiseen neljännekseen, mikä osaltaan nosti liikevaihdon kasvun vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 28,8 %:iin ja 43,8 miljoonaan euroon (34,0). Laskutettu myynti Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi strategiamme mukaisesti nopeammin kuin Pohjoismaiden markkinoilla. Laskutettu myynti Pohjoismaiden markkinoilla kasvoi voimakkaasti 24,1 % verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja oli 36,4 miljoonaa euroa (29,4). Muualla Euroopassa laskutettu myynti kasvoi peräti 40,1 % ja oli 7,2 miljoonaa euroa (5,1). Muualla maailmassa myynti kasvoi 98,0 % ja oli 1,4 miljoonaa euroa (0,7). Positiivinen kehitys on jatkoa menestykselliselle kaupallisen strategian toteuttamiselle, johon kuuluu uusien tuotteiden lanseeraus, jakelun laajentaminen ja uusien asiakkuuksien avaaminen.

Kaikki tuoteryhmät menestyivät vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Suurin tuoteryhmä Säilytys SmartStore-tuotemerkillä jatkoi nopeasti kasvavaa myyntiään. Kasvua oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 31,7 % laskutetun kokonaismyynnin kasvaessa edellisvuoden 21,6 miljoonasta eurosta 28,4 miljoonaan euroon vuonna 2021.  Toiseksi suurin tuoteryhmä Keittiö GastroMax -tuotemerkillä kasvoi vakuuttavasti 17,0 %. Pienemmistä tuoteryhmistä Koti ja piha kasvoi 17,6 % ja Kasvien hoito 39,0 %.

Olen äärimmäisen ylpeä kaupallisen tiimimme osoittamasta joustavuudesta ja päättäväisyydestä strategiamme toteuttamisessa, jonka johdosta myynti on kehittynyt positiivisesti siitä huolimatta, että ennustettavuus on ollut vähäisempää covid-19:n takia. Koska mahdollisuuksia järjestää fyysisiä asiakastapaamisia ja käydä myymälöissä tai messuilla on ollut vähemmän, olemme mukauttaneet työskentelytapamme näihin olosuhteisiin. Haluamme olla paras kumppani asiakkaillemme myös näinä rajoitusten ja matkustuskieltojen aikoina.

Oikaistu EBITA-marginaali oli odotetusti suhteellisesti alhaisempi toisella neljänneksellä ja oli 11,9 %. Lasku johtui lähinnä korkeista raaka-ainehinnoista. Ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu EBITA-marginaali oli 13,6 % (15,0). Toisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 2,6 miljoonaa euroa (3,2), jolloin ensimmäisen puoliskon oikaistu EBITA nousi 5,9 miljoonaan euroon 5,1 miljoonasta vuonna 2020. Vahva liikevaihdon kasvu auttoi lieventämään negatiivisen kustannuskehityksen vaikutusta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan toisen neljänneksen aikana, mutta tärkeimpien raaka-aineidemme saatavuus markkinoilla on parantunut. Raaka-ainevalmistajien marginaalit ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla tasolla. Raaka-aineiden hintojen vaihtelut ja toimenpiteet vaikutusten tasaamiseksi ovat liiketoiminnalle ominaista. Ennalta-arvaamaton ja nopea raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa lyhyen aikavälin haasteita kannattavuuteen, koska hinnankorotusten toteuttaminen tai kustannussäästöt näkyvät viiveellä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet tavoitteidemme saavuttamiseen.

Osana kestävän kehityksen strategiaamme pyrimme jatkuvasti pienentämään hiilijalanjälkeämme, mihin kuuluu kierrätettyjen ja biopohjaisten raaka-aineiden käytön lisääminen. Tuotannossamme käyttämämme energia on toinen tärkeä tekijä, johon voimme vaikuttaa. Vuonna 2020 Suomen tuotantolaitoksemme siirtyi käyttämään vain uusiutuvaa sähköä, mikä vähentää CO2e-päästöjämme yli 600 000 kg. Tämä on verrattavissa siihen, että autolla ajettaisiin 4,3 miljoonaa kilometriä tai 100 kertaa maapallon ympäri. Olemme nyt siirtyneet uusiutuvaan energiaan myös Ruotsin tehtaissamme, mikä tarkoittaa, että olemme siirtyneet uusiutuvaan energiaan kaikissa tehtaissamme. Muutoksen vaikutus raportoidaan seuraavassa vastuullisuusraportissamme.

Orthexin innovaatiot jatkoivat hyvää menestystä ensimmäisellä puoliskolla, ja kehitystyö sekä uusien tuotteiden että uusien materiaalien suhteen jatkuu vahvana.

Olemme pystyneet kasvattamaan kapasiteettia suunnitelman mukaisesti myynnin vahvan kasvun aikana ja pyrkineet siten varmistamaan toimituskykymme asiakkaidemme ensisijaisena kumppanina. Olemme hankkineet uusia muotteja ja ruiskuvalukoneita vahvistaaksemme tuotantokapasiteettiamme sekä lisänneet tuotannon henkilöstömäärää Lohjan ja Tinsgrydin tehtailla vastataksemme korkeampaan kysyntään ja kasvaviin tuotantovolyymeihin. Uusien konehankintojen positiivinen sivuvaikutus on se, että energiankulutus ja tehokkuus paranevat yleisesti. Tämä nostaa myös tuotannon vastuullisuutta, koska tuotettua tuotetta kohti tarvitaan vähemmän energiaa.

Vuoden ensimmäinen puolisko on ollut positiivinen, ja olemme valmiita jatkamaan kasvustrategiamme toteuttamista keskittyen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen ja vastuullisuuteen. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin korkeiden raaka-ainehintojen vaikutusten vähentämiseksi ja olemme sitoutuneet jatkamaan kohdennettuja toimia raaka-ainekustannusten kehityksestä riippuen. Epävarmoina aikoina toimenpiteiden oikein ajoittaminen on tärkeää positiivisen kasvukehityksen jatkumisen kannalta.