Toimitusjohtajan katsaus

Orthexin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2022:

Orthexin tavoitteena on parantaa arkea käytännöllisillä, kauniilla ja vastuullisilla tuotteilla. Haluamme antaa kuluttajille mahdollisuuden valita ympäristöystävällisempiä tuotteita ja siksi pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja toimintojemme vastuullisuutta.

ALEXANDER ROSENLEW, TOIMITUSJOHTAJA

Vuonna 2022 Orthexin liikevaihto laski 5,2 %:lla 84,0 miljoonaan euroon kuluttajien alentuneen luottamuksen vetämänä. Strategisesti tärkeillä Euroopan markkinoilla pystyimme kasvamaan vuositasolla, ja myynti kehittyi erityisen positiivisesti vuoden loppua kohti. Positiivinen kehitys Euroopan markkinoilla on seurausta kaupallisen strategian onnistuneesta toteutuksesta laajentuneen jakelun, asiakasyhteistyön, uusien asiakkaiden, hinnankorotusten ja uusien tuotteiden lanseerauksen avulla. Tämä kaikki auttoi kompensoimaan varovaisen kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen negatiivisia vaikutuksia. Myynti laski pohjoismaisilla ydinmarkkinoilla muutaman, viimeisellä neljänneksellä ostojaan rajoittaneen suurimman asiakkaan vetämänä. Vertailuvuoden 2021 viimeinen neljännes oli myynnillisesti yhtiön kaikkien aikojen paras. Vuoden aikana ei menetetty yhtään merkittävää asiakasta eikä tärkeää tuotelistausta.

Vuonna 2022 kannattavuuteen vaikutti erityisesti raaka-aineiden kustannusinflaatio. Myös Ruotsin kruunun arvon heikentyminen ja ostotuotteiden, kuljetusten ja energian kallistuminen vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Vuoden aikana tehtiin aktiivisesti töitä kustannustason nousun kompensoimiseksi. Tuotteiden hinnoittelu sopeutettiin nopeasti nouseviin kustannuksiin pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden. Koko vuoden oikaistu EBITA laski 5,5 miljoonaan euroon (11,0). Viimeisellä neljänneksellä oikaistu EBITA-marginaali parani 7,9 %:iin (7,6) oikaistun EBITA:n ollessa 1,6 miljoonaa euroa (1,8). Olemme pettyneitä koko vuoden tulokseen, johon markkinatilanne erityisesti vuoden 2022 toisella neljänneksellä vaikutti negatiivisesti. Vuoden loppua kohti mentäessä näimme kuitenkin jo positiivista kehitystä suhteellisessa kannattavuudessa asiakkaiden ostokäyttäytymisen epävarmuudesta huolimatta.

Olemme sitoutuneita toteuttamaan vastuullisuus- ja kasvustrategiaamme ja keskitymme eurooppalaisen ja kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen vastuullisuutta vahvasti painottaen. Kaikki toiminnot ja toimenpiteet on suunniteltu tukemaan kunnianhimoista kasvutavoitettamme tulla Euroopan johtavaksi brändiksi Säilytys-tuoteryhmässä ja vahvistamaan tuoteryhmän johtavaa asemaamme Pohjoismaissa. Orthexin tuotteita myydään yli 40 maassa, ja myynti nousi strategisilla Euroopan markkinoillamme 4,7 %. Vuonna 2022 myynti pohjoismaisten ydinmarkkinoiden ulkopuolella vastasi 20,2 %:a (19,4) Orthexin laskutetusta myynnistä.

Orthex on pystynyt hyödyntämään kapasiteettiaan tehokkaasti, millä on ollut positiivinen vaikutus toimitusvarmuuteemme. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen epävarmuus näkyy vaihto-omaisuuden arvon nousuna vuoden loppua kohti. Vaihto-omaisuuden arvoon vaikuttavat raaka-aineiden korkeat hinnat ja suuremmat varastot suosituimpia tuotteitamme, joiden myynnin ennakoimme kasvavan. Vuonna 2023 kiinnitämme erityistä huomiota vaihto-omaisuuden hallintaan varmistaaksemme käyttöpääoman tehokkaamman tason.

Vuoden 2022 aikana otimme merkittäviä edistysaskeleita vastuullisuudessa. Yhtiölle oli suuri saavutus, että SBTi hyväksyi Orthexin tieteeseen perustuvan lähiajan päästövähennystavoitteen eli Orthexin ilmastotavoitteet tukevat tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 asteeseen. Vuoden alussa Lohjan tehtaallemme myönnettiin ISCC PLUS -sertifiointi. Tämä antoi meille mahdollisuuden aloittaa liiketoiminta massatasemenetelmällä tehdyillä uusiutuvilla materiaaleilla valikoiduissa tuotesarjoissa. Lisäksi tarkensimme vastuullisuusstrategiaamme kattavasta olennaisuusarvioinnista saadun palautteen perusteella. Teimme työtä myös läpinäkyvyyden suhteen ja saimme Nasdaq ESG Transparency Partner -sertifikaatin, paransimme raportointiamme tasolle B CDP:n ilmastonmuutosohjelmassa ja kuten edellä mainitsin, CO2-vähennystavoitteemme hyväksyttiin tieteeseen perustuviksi tavoitteiksi. Aloitimme vuoden aikana myös kaksi tärkeää raaka-aineisiin liittyvää projektia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja, joiden avulla voimme lisätä vastuullisten raaka-aineiden käyttöä tuotteissamme. Tämä tukee kunnianhimoista tavoitettamme vähentää hiilijalanjälkeämme ja saavuttaa hiilineutraalius tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Digitalisaatiolla ja myymäläosaamisella on tärkeä rooli Orthexin liiketoiminnan kehittämisessä ja strategian toteuttamisessa. Digitalisaatiossa olemme saavuttaneet monta tärkeää tavoitetta vuoden aikana. Näiden joukkoon kuuluu verkkokauppaosaamisen vahvistaminen ja uusasiakkuuksien avaaminen nopeasti kasvavassa verkkokauppaliiketoiminnassa. Kunnianhimoinen tavoitteemme on olla vahva, arvoa tuottava kumppani sekä verkkokauppatoimijoille että monikanavakumppaneille. Myymäläosaamisen osalta olemme ylpeitä useista yhdessä toteutetuista myymäläesillepanoista erityisesti säilytys- ja keittiötuoteryhmissä suurten eurooppalaisten ja pohjoismaisten jälleenmyyntiketjujen kanssa. Tekemällä ostamisesta helpompaa on sekä Orthexin että sen kumppaneiden etu ja antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita kaupasta entistä vastuullisempia tuotteita. Myös innovaatiot tukevat kasvuamme eri tuoteryhmissä. Uskomme, että vastuullisten tuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan ja siksi varmistamme, että meillä on tarjota vallitsevien kuluttajatrendien mukaisia mielenkiintoisia ja relevantteja uusia tuotteita.

Vuosi 2022 oli yhtiön toinen vuosi listayhtiönä ja olen tyytyväinen, että otimme monta strategisesti tärkeää edistysaskelta vuoden aikana. Hyvin haastavista olosuhteista huolimatta pystyimme kasvamaan strategisesti tärkeillä markkinoilla, vahvistamaan tuoteportfoliotamme ja etenemään monella tärkeällä tavalla vastuullisuusmatkallamme. Olen erityisen ylpeä sitoutuneesta ja innostuneesta henkilöstöstämme, joka ylittää itsensä joka päivä vaihtelevista ja arvaamattomista olosuhteista huolimatta.

Paljon vuodesta 2022 oppineena aloitamme innolla kolmannen vuotemme listayhtiönä. Haluan kiittää koko Orthex-tiimiä, sidosryhmiämme ja sijoittajia vahvasta tuesta vuoden 2022 aikana.