Toimitusjohtajan katsaus

Orthexin osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2022:

ALEXANDER ROSENLEW, TOIMITUSJOHTAJA

Orthexin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 1,4 % ja oli 22,1 miljoonaa euroa (21,8). Orthexin strategia kasvattaa myyntiä nopeammin muualla Euroopassa eteni hyvin. Jakeluverkoston rakentaminen edellisten vuosineljännesten aikana hankituille uusille asiakkaille näkyi selvästi myynnin kehityksessä Euroopassa Pohjoismaiden ulkopuolella, sillä myynti ko. alueelle kasvoi kolmannella neljänneksellä 7,4 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Myynti Pohjoismaissa kasvoi 0,4 % hintojen nousun vauhdittamana. Asiakkaiden ostokäyttämisessä on nähtävissä epävarmuutta, mutta toistaiseksi on näkynyt vähän merkittävää vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen, joka heijastuisi vähäisempänä kulutuksena Orthexin tuotteisiin. Olemme sitoutuneet kasvustrategiamme toteuttamiseen painottaen kansainvälistä kasvua ja vastuullisuutta. Pohjoismaiden ulkopuolella Säilytys-tuoteryhmä toi kasvusta suurimman osan, mutta Pohjoismaissa Säilytys-tuoteryhmän myynti hidastui. Säilytys-tuoteryhmän kokonaiskehitys pysyi tämän vuoksi samalla tasolla kolmannella vuosineljänneksellä. Keittiö-tuoteryhmän myynti kasvoi pääasiassa Pohjoismaissa, minkä ansiosta koko tuoteryhmän myynti kasvoi lähes 5 prosenttia. Kansainvälinen myynti Euroopan ulkopuolella pysyi haastavana, pääasiassa muutaman asiakkaan kysynnän hidastumisen vuoksi.

Kustannuskehitys vaikutti Orthexin kannattavuuteen ja oikaistu EBITA-marginaali laski kolmannella neljänneksellä 10,1 %:iin (15,1) ja oikaistu EBITA 2,2 miljoonaan euroon (3,3) verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Vaikka raaka-ainehintaindeksi on tullut alas huhtikuiselta korkeimmalta tasoltaan, indeksi näyttää edelleen noin 45 %:n kasvua joulukuun 2020 ja syyskuun 2022 väliselle ajanjaksolle. Kolmannella neljänneksellä meihin vaikutti lisäksi Ruotsin kruunun jatkunut heikentyminen. Teemme aktiivisesti töitä hinnankorotusten eteen sopeutuaksemme nopeaan kustannusinflaatioon. Hinnankorotusten oikeanlainen toteuttaminen volyymiä tai asiakkaan valikoimaa menettämättä vaatii pitkän läpimenoajan. Tavoitteenamme on noudattaa pitkäjänteistä hinnoittelustrategiaa mukautuen muuttuviin olosuhteisiin. Vaikka materiaalien hintaindeksit laskivatkin katsauskauden aikana, tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa. Vallitsevista lyhyen aikavälin haasteista ja markkinoiden epävarmuudesta huolimatta pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimenpiteemme ovat linjassa tämän pitkän aikavälin tavoitteen kanssa.

Syyskuussa käynnistimme merkittävän tutkimusprojektin tulevaisuuden kierrätysmuovituotteiden ja ekosysteemin kehittämiseksi. Projekti toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja se kestää vuoden 2024 loppuun. Lisäksi osallistumme tammikuussa 2023 Suomessa käynnistyvään seitsenvuotiseen laajaan yhteistyöhankkeeseen muovien kiertotalouden edistämiseksi. Molemmat tutkimusprojektit tukevat vastuullisuusstrategiamme mukaista 2030 hiilineutraaliustavoitetta sekä tavoitetta vastuullisten raaka-aineiden käytön lisäämiseksi. Kolmannen neljänneksen aikana aloimme myös käyttää uusiutuvia raaka-aineita suosittujen SmartStore™ Compact- ja Compact Clear -säilytyslaatikoidemme valmistuksessa. Käytettävät raaka-aineet valmistetaan massatasemenetelmällä. Massatasemenetelmä tarkoittaa, että uusiutuvat materiaalit sekoitetaan fossiilisiin materiaaleihin raaka-aineen tuotantoprosessissa. Tämä vähentää fossiilipohjaisen muovin määrää maailmassa ja tukee tavoitettamme nostaa vastuullisten raaka-aineiden osuus tuotannostamme 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Katsauskauden aikana valmistelimme hakemusta ja teimme laskelmia voidaksemme sitoutua Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sen tieteeseen pohjautuviin ilmastotavoitteisiin. Laskelmien tarkoitus oli varmistaa, että Orthexin ilmastotavoitteet tukevat tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Panostamme voimakkaasti myynnin kannattavaan kasvattamiseen ja puolustamiseen, koska kysynnän kehitystä on todennäköisesti edelleen vaikea ennustaa. Uskomme, että ajan myötä toimintaympäristö lopulta vakiintuu, mikä auttaa meitä keskittymään täysipainoisesti aktiiviseen kannattavuuden kasvattamiseen. Meillä on mielenkiintoinen ja laajeneva valikoima tuotteita, jotka helpottavat kierrätystä kotona, ja strategiamme mukaisesti jatkamme uusien tuotteiden tuomista markkinoille trendejä ja kulutuskysyntää tarkasti seuraten. Vuoden 2021 alusta lähtien olemme investoineet noin 6,5 miljoonaa euroa kapasiteettiin, tehokkaisiin tuotantolaitteisiin, automaatioon ja uusiin tuotemuotteihin varmistaaksemme strategiamme menestyksekkään toteuttamisen myös jatkossa. Olemme edelleen vahvistaneet Euroopan myyntiorganisaatiotamme nopeuttaaksemme kansainvälisen kasvustrategiamme toteuttamista. Olen ylpeä työntekijöistämme, jotka sopeutuvat hyvin nopeasti muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin ja toteuttavat johdonmukaisesti strategiaamme. Haluamme kaikki parantaa kuluttajien arkea käytännöllisillä ja vastuullisilla tuotteilla.