Toimitusjohtajan katsaus

Orthexin tavoitteena on parantaa kuluttajien arkea käytännöllisillä, kauniilla ja vastuullisilla tuotteilla. Haluamme antaa kuluttajille mahdollisuuden valita ympäristöystävällisempiä tuotteita ja siksi pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja toimintojemme vastuullisuutta.

ALEXANDER ROSENLEW, TOIMITUSJOHTAJA

Tilinpäätöstiedote 2023: Vahva kannattavuus ja ennätysmyynti vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä

”Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä Orthexin liikevaihto kasvoi 15,0 %. Valuuttakurssivaikutus huomioiden Orthexin liikevaihto kasvoi 15,9 % ja oli ennätykselliset 23,4 milj. euroa (20,4). Vahvan loppuvuoden ansiosta koko vuoden liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli 85,9 milj. euroa (84,0). Valuuttakurssivaikutus huomioiden Orthexin liikevaihto kasvoi 5,3 %. Liikevaihdon kasvua toisella vuosipuoliskolla edesauttoivat aktiiviset myymälätoimenpiteet, uudet tuote- ja asiakaslistaukset sekä normalisoituva kysyntä Pohjoismaissa.

Orthexin kannattavuus parani edelleen vahvasti viimeisellä neljänneksellä. Oikaistu EBITA-marginaali kasvoi 4,5 prosenttiyksikköä ja oikaistu EBITA oli 2,9 milj. euroa (1,6). Orthexin koko vuoden tulos oli vahva haastavista markkinaolosuhteista huolimatta ja oikaistu EBITA lähes kaksinkertaistui verrattuna vuoteen 2022. Vuoden 2023 oikaistu EBITA oli 10,9 milj. euroa (5,5). Raaka-aineiden normaalimpi hintataso, elpyvä kysyntä ja tuotannon tehokas sopeuttaminen vaihteleviin volyymeihin vaikuttivat tulokseen positiivisesti. Hallitus ehdottaa 0,21 euron osakekohtaista osinkoa, eli yhteensä 3,7 miljoonaa euroa ja 54,1 % tilikauden tuloksesta. Tämä tarkoittaa kasvua sekä osingon määrässä että prosentteina verrattuna vuoteen 2021, joka oli edellinen tuloksentekokyvyltään normaali vuosi.

Viimeisen neljänneksen laskutettu myynti parani Pohjoismaissa merkittävät 19,4 % verrattuna heikkoon vertailukauteen ja oli 18,4 milj. euroa (15,4). Muun Euroopan laskutettu myynti kasvoi 11,4 % ja oli 5,4 milj. euroa (4,9). Muun maailman laskutettu myynti laski 0,8 milj. euroon (1,5). Viimeisen neljänneksen myynti oli kaikkien aikojen korkein ja ylitti selvästi vuoden 2022 heikomman viimeisen neljänneksen myynnin. Myyntiä edistivät asiakkaiden tuotevalikoimien laajennukset, verkkokauppajälleenmyyjät ja myymälätoimenpiteet Euroopan avainmarkkinoilla.

Vuoden 2023 laskutettu myynti Pohjoismaissa oli 68,7 milj. euroa (68,5). Varovainen kulutuskäyttäytyminen vaikutti ensimmäisen vuosipuoliskon myyntiin ja heikot valuuttakurssit läpi koko vuoden. Toisella vuosipuoliskolla kysynnässä ja asiakkaiden ostokäyttäytymisessä alkoi näkyä elpymisen merkkejä verrattuna vuoden 2022 lopun heikompaan jaksoon. Vuoden toisella puoliskolla alkanut kasvu johti lopulta koko vuoden laskutetun myynnin +0,4 %:n kasvuun hyvin vahvan vuoden lopun ansiosta.

Säilytys-tuoteryhmän kasvu jatkui hyvällä 8,9 %:n vauhdilla edellisvuoteen verrattuna. Orthex jatkoi panostustaan useiden uusien tuotteiden lanseeraamiseen Säilytys-tuoteryhmässä ja yksi merkittävä uutuustuote oli kierrätetystä materiaalista valmistettu sängynaluslaatikko. Säilytys-tuoteryhmän laskutettu myynti vastasi 68,2 % koko vuoden 2023 laskutetusta myynnistä.

Pohjoismaissa perinteisesti vahvat tuoteryhmät Keittiö, Kasvien hoito ja Koti ja Piha laskivat varovaisen Pohjoismaisen asiakas- ja kulutuskäyttäytymisen takia. Keittiö-tuoteryhmän laskutettu myynti väheni 6,2 % ja Kasvien hoito -tuoteryhmän 13,5 %. Myös Koti ja Piha -tuoteryhmä laski 13,4 %. Keittiö-tuoteryhmä näytti viimeisellä neljänneksellä vahvoja elpymisen merkkejä pohjoismaisten kampanjoiden ja uuden kansainvälisen asiakkaan listauksen vetämänä.

Kasvustrategiamme, joka keskittyy eurooppalaisen ja kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen vastuullisuuteen vahvasti sitoutuen, etenee suunnitelman mukaisesti. Orthexin koko vuoden laskutettu myynti strategisilla markkinoillamme Euroopassa kasvoi 16,4 %. Olemme keskittyneet entistä enemmän myymälänäkyvyyteen kuluttajien mielenkiinnon herättämiseksi. Yli 160:n SmartStore™-myymäläesillepanon toteuttaminen kansainvälisten jälleenmyyjien kanssa on merkittävä saavutus. Vuoden aikana olemme kasvattaneet myyntiä suurten vähittäiskauppaketjuasiakkaiden kanssa ja allekirjoittaneet uusia tärkeitä asiakassopimuksia Pohjoismaiden ulkopuolella. Olemme myös onnistuneet lisäämään valikoimaamme monessa tärkeässä vähittäiskauppaketjussa ja jatkoimme kansainvälisen kaupallisen tiimimme vahvistamista lisäämällä paikallisia resursseja Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Benelux-maissa. Laskutettu myynti Pohjoismaiden ulkopuolisilla markkinoilla vastasi 21,9 % (20,2) Orthexin laskutetusta myynnistä.

Orthex on mukana kahdessa laajassa kierrätys- ja uusiutuvien muovien kehittämiseen keskittyvässä tutkimusprojektissa. Vuoden 2023 aikana Orthex testasi kierrätysmuovin soveltuvuutta elintarvikekäyttöön ja tulokset ovat lupaavia. Merkittävä panostus tutkimukseen tukee Orthexin vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta ja tavoitetta lisätä vastuullisten raaka-aineiden käyttöä. Kaiken kaikkiaan tavoitteemme on nostaa uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus tuotannossamme 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2023 osuus kasvoi 15,8 %:iin (2022: 13,6 %).

Olen tyytyväinen vahvaan suoritukseemme ja hyvin ylpeä tiimityöstä, yritteliäisyydestä ja sitoutumisesta, jota työntekijämme ovat osoittaneet edistäessään kasvustrategiamme toteuttamista. Myrskyisinä aikoina on entistä tärkeämpää sitouttaa jokainen organisaation jäsen täysillä menestysstrategian taakse ja sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme vahvasta panoksesta vuoden aikana sekä kaikkia asiakkaita ja sidosryhmiä luottamuksesta Orthexiin. Tämän ansiosta vuodesta 2023 tuli menestysvuosi. Jatkamme päättäväisesti strategiamme eteenpäin viemistä ja odotamme innolla vuotta 2024.”