Toimitusjohtajan katsaus

Orthexin tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta

ALEXANDER ROSENLEW, TOIMITUSJOHTAJA:

Orthexin liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä ja oli +7,7 % verrattuna vuoden 2020 vertailukauteen, mikä osaltaan nosti liikevaihdon kasvun tammi–syyskuun 2021 aikana 20,9 %:iin ja 65,6 miljoonaan euroon (54,3). Laskutettu myynti Pohjoismaiden markkinoilla kasvoi vahvasti 16,9 % verrattuna tammi–syyskuuhun 2020 ja oli 54,2 miljoonaa euroa (46,3). Pohjoismaiden ulkopuolella laskutettu myynti kasvoi strategiamme mukaisesti vieläkin nopeammin: muualla Euroopassa laskutettu myynti kasvoi 35,6 % ja oli 10,9 miljoonaa euroa (8,0) ja muualla maailmassa 27,2 % ollen 2,0 miljoonaa euroa (1,5).

Kysyntä heikkeni vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla covid-19-pandemian alkamisen vuoksi, mutta elpyi voimakkaasti kolmannella neljänneksellä. Tämä on hyvä pitää mielessä vertailtaessa vuosineljänneksiä keskenään. Syyskuu 2020 olikin yhtiön kaikkien aikojen paras myyntikuukausi, kunnes paransimme tätä ennätystä syyskuussa 2021 ja päätimme kolmannen vuosineljänneksen vahvasti.

Myynnin positiivinen kehitys on jatkoa menestykselliselle kaupallisen strategian toteuttamiselle, johon kuuluu uusien tuotteiden lanseeraus, jakelun laajentaminen, asiakasyhteistyö ja uusien asiakkuuksien avaaminen.

Kaikki tuoteryhmät menestyivät vahvasti tammi–syyskuun 2021 aikana. Suurin tuoteryhmä Säilytys SmartStore-tuotemerkillä jatkoi nopeasti kasvavaa myyntiään. Kasvua oli tammi-syyskuussa 24,0 % laskutetun kokonaismyynnin kasvaessa 42,9 miljoonaan euroon (34,6). Toiseksi suurin tuoteryhmä Keittiö GastroMax-tuotemerkillä kasvoi 9,8 %. Pienemmistä tuoteryhmistä Koti ja Piha kasvoi 8,7 % ja Kasvien hoito 30,4 %.

Olen ilahtunut, että covid-19:ään liittyvät rajoitukset ovat vähitellen poistumassa. Meillä on nyt mahdollisuus vierailla monien asiakkaidemme luona ja olemme jo osallistuneet muutamille messuille. Päämarkkinoillamme sijaitsevia kauppoja ei ole enää jouduttu pitämään suljettuina, ja tuotteidemme kysyntä alkaa olla paremmin ennustettavissa. Voimme jo nähdä tilanteen normalisoituvan ja myynnin kausivaihtelun vähentyneen muutaman viime vuosineljänneksen aikana.

Oikaistu EBITA-marginaali oli kolmannella vuosineljänneksellä odotetusti alhaisempi lähinnä korkeiden raaka-ainehintojen vuoksi ja oli 15,1 % (19,9). Tammi–syyskuun oikaistu EBITA-marginaali oli 14,1 % (16,9). Kolmannen neljänneksen oikaistu EBITA oli 3,3 miljoonaa euroa (4,0) nostaen tammi–syyskuun oikaistun EBITA:n 9,2 miljoonaan euroon, eli samalle tasolle kuin vuonna 2020 (9,2).

Raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta jyrkästi vuoden 2020 lopussa ja saavuttivat huippunsa vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana, minkä jälkeen ne ovat pysyneet korkeina. Rahti- ja sähkökustannukset ovat yleisesti nousseet, mutta niiden nousu ei ole erityisemmin vaikuttanut tulokseen, sillä rahti- ja sähkökustannukset ovat suhteellisen pieni osa kokonaiskustannuksista. Käsityksemme mukaan markkinoilla on ollut niukkuutta raaka-aineiden saatavuudessa, mutta olemme kuitenkin kyenneet hankkimaan tarvittavat tuotantoraaka-aineet. Raaka-aineiden hintojen vaihtelut ja toimenpiteet vaikutusten tasaamiseksi ovat liiketoiminnalle ominaista ja toimenpiteidemme vaikutus on alkanut näkyä kolmannen neljänneksen loppupuolella. Ennalta-arvaamaton ja nopea raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa lyhyen aikavälin haasteita kannattavuuteen, koska hinnankorotusten toteuttaminen tai kustannussäästöt näkyvät viiveellä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Vahva sitoutumisemme vastuullisuuteen sai tunnustusta, kun Orthex valittiin edelläkävijäyrityksenä Suomen innovaatiorahasto Sitran Suomen kiertotalouden mielenkiintoisimpien yritysten listalle. Listalla on 41 edelläkävijäyritystä, jotka tarjoavat kiertotalouden ratkaisuja maailmanlaajuiseen kestävyyskriisiin. Asiantuntijapaneeli perusteli valintaa seuraavasti: ”Perinteinen yritys, joka on toteuttanut kiertotaloutta jo vuosia kasvattamalla kierrätysmuovien käyttöä ja suunnittelemalla kierrätettäviä tuotteita. Yhtiö tuo markkinoille innovaatioita.”

Orthex on pystynyt kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan suunnitelman mukaisesti toimituskyvyn varmistamiseksi. Saksan varaston kautta toimitettavat tilaukset ovat kasvaneet Euroopan myynnin kasvun ansiosta. Uusien muottien ja ruiskuvalukoneiden asentaminen vahvistaa tuotantoamme, ja olemme lisänneet huomattavasti kapasiteettia myydyimmissä säilytystuotteissamme. Näkyvissä on myös covid-19:n negatiivisen vaikutuksen väheneminen, sillä esimerkiksi vähentyneet sairauspoissaolot tuotannossa ovat johtaneet ylityön ja tilapäisen työvoiman tarpeen vähenemiseen.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan kasvustrategiaamme keskittyen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen ja vastuullisuuteen. Odotamme, että ensimmäisten toimenpiteidemme vaikutukset korkeiden raaka-ainehintojen vaikutusten vähentämiseksi näkyvät vähitellen kokonaisuudessaan. Jatkamme kohdennettuja toimiamme raaka-aineiden hintakehityksestä riippuen. Tällä hetkellä raaka-aineiden hinnat, rahtikustannukset ja energian hinta ovat korkealla tasolla ja tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa.