Toimitusjohtajan katsaus

Orthexin osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuulta 2022:

ALEXANDER ROSENLEW, TOIMITUSJOHTAJA

Vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä leimasivat edelleen jatkuva hintojen nousu ja kampanjamyyntien, hinnankorotusten ja myyntivolyymien välinen tasapainottelu heikkenevillä markkinoilla, joihin vaikuttivat sekä kuluttajien että asiakkaiden epävarmuus. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan muun muassa sen seurauksena, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä asiakkaillemme ilmoittamamme hinnankorotusten toinen kierros alkoi vaikuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja pystyimme jossain määrin tasoittamaan kohonneiden materiaalikustannusten negatiivisia vaikutuksia. Joulukuun 2020 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana raaka-ainehintaindeksi jatkoi nousuaan ennennäkemätöntä vauhtia yli 77 %, eikä kohonneiden hintojen kompensoiminen suoraan tai yhdellä ainoalla hinnankorotuksella ole ollut strategisesti järkevää. Hinnankorotuksista ilmoittamisen ja niiden asiakkaillamme voimaan astumisen välinen aika on noin 49 kuukautta, jona aikana jatkuva kustannusten nousu vaikuttaa negatiivisesti tulokseen. Olemme sitoutuneita tekemään hinnankorotuksia ostohintojen edelleen kasvaessa. Kustannusten nopea nousu vaikutti Orthexin kannattavuuteen ja oikaistu EBITA-marginaali laski ensimmäisellä neljänneksellä 8,8 %:iin (15,3) ja oikaistu EBITA 1,8 miljoonaan euroon (3,3).

Vuonna 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen laskutettu myynti kasvoi 33,5 %. Vuonna 2022 olosuhteet ovat olleet haastavat, emmekä saavuttaneet edellisvuoden myyntiä, vaan laskutettu myynti laski 4,2 %. Kuten olemme aikaisemmin kertoneet, olemme hillinneet kampanjamyyntiä alennettuun hintaan negatiivisten kustannusvaikutusten kompensoimiseksi. Tämä näkyy vientimyynnissä, jossa myyntimäärät laskivat, koska olemme painottaneet katteiden puolustamista vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä tehtyjen kampanjoiden uusimisen sijaan. Orthex ei ole menettänyt asiakkaita tai tuotejakelua, vaan olemme itse asiassa tunnistaneet sekä vientimarkkinoilla että Pohjoismaissa mielenkiintoisia uusia asiakasmahdollisuuksia. Epävarmoina aikoina asiakkaat ovat olleet varovaisempia ostokäyttäytymisessään, ja monilla markkinoilla asiakkaat ovat pyrkineet välttämään varastotasojen kasvua myymälöissä ja keskusvarastoissa. Asiakkailta saadun tiedon ja palautteen pohjalta näkemyksemme on, että emme ole menettäneet markkinaosuutta, vaan kysyntä on heikentynyt markkinoiden epävarmuudesta johtuen.

Vuoden tärkein messumme, helmikuulle suunniteltu Ambiente-näyttely, peruttiin covid-19:n uuden variantin vuoksi. Tämä on hidastanut mahdollisuuksia uusiin asiakashankintoihin vientimarkkinoilla. Vallitsevissa olosuhteissa merkittävä osa asiakastapaamisista on keskittynyt hinnankorotuksiin ja kustannusten hallintaan. Tärkeät aiheet, kuten liiketoiminnan rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa ja kuluttajamyynnin kasvattaminen, eivät ole saaneet asiakkaidemme täyttä huomiota.

Kaikki edellä mainitut seikat vaikuttivat Orthexin myyntiin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon hieman laskiessa 20,6 miljoonaan euroon (21,6).

Yhtiön vastuullisuusraportti vuodelta 2021 julkaistiin osana yhtiön ensimmäistä vuosikertomusta maaliskuussa 2022. Raportissa avataan toimenpiteitä, joihin yhtiö on vuoden 2021 aikana ryhtynyt hiilineutraaliustavoitteensa saavuttamiseksi. Laskimme ensimmäistä kertaa kattavasti toiminnastamme ja arvoketjustamme aiheutuvan hiilijalanjäljen ja kaikki tehtaamme siirtyivät käyttämään sataprosenttisesti fossiilitonta vesivoimalla tuotettua sähköä. Yhtiö pyrkii tuotannossaan hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Strategiamme mukaisesti olemme vahvistaneet biopohjaisista ja kierrätetyistä materiaaleista valmistettua tuotevalikoimaa laajentamalla vanhoista kalaverkoista valmistettujen tuotteiden valikoimaa varastokonseptiin ja muutamiin muihin kotitaloustuotteisiin.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan kasvustrategiaamme keskittyen kansainväliseen kasvuun ja vastuullisuuteen. Raaka-ainehinnat saavuttivat toistaiseksi korkeimman tasonsa maaliskuun 2022 lopussa ja tällä hetkellä raaka-aineiden hinnat, rahtikustannukset ja energian hinta ovat kaikki erittäin korkealla tasolla. Tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa, eikä välittömiä merkkejä muutoksesta kohti suotuisampia hintatasoja tai markkinaolosuhteita ole näköpiirissä. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä teimme jälleen toimenpiteitä, jotka astuvat voimaan aiemmin kuvatun aikataulun mukaisesti. Ennalta-arvaamaton ja nopea raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa haasteita kannattavuuteen, koska hinnankorotusten toteuttaminen tai kustannussäästöt näkyvät viiveellä. Vallitsevista lyhyen aikavälin haasteista ja markkinoiden epävarmuudesta huolimatta pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimenpiteemme ovat linjassa tämän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisen kanssa.

Panostamme voimakkaasti löytääksemme keinoja kasvattaa myyntiä kannattavasti, koska kysynnän kehitys on todennäköisesti jatkossakin epävarmaa. Uskomme toimintaympäristön lopulta rauhoittuvan ajan myötä, jolloin voimme täysin keskittyä kasvattamaan myyntiä kannattavasti pohjoismaisilla markkinoilla ja vauhdittamaan liiketoiminnan kehitystä Pohjoismaiden ulkopuolella. Haluan kiittää koko henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja aktiivisesta toiminnasta kannattavuuden parantamiseksi nykyisissä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Olemme kaikki valmiita ja innokkaita jatkamaan arjen parantamista käytännöllisillä ja kestävillä tuotteilla.