Taloudelliset tunnusluvut

Orthexin taloudelliset tunnusluvut, niiden historiallinen kehitys ja laskentakaavat on esitelty alla olevissa taulukoissa.

Tunnusluvut

EUR tuhatta2022202120202019
Liikevaihto84 04888 69475 86566 427
Liikevaihdon kasvu, %-5,2 %16,9 %14,2 %n.a
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, %-3,8 %15,7 %14,8 %n.a.
Laskutettu myynti85 79490 55277 87767 399
Laskutetun myynnin kasvu, %-5,3 %16,3 %15,5 %n.a.
Bruttokate17 91923 20424 60118 235
Bruttokate, %21,3 %26,2 %32,4 %27,5 %
EBITDA9 15413 22616 45810 700
EBITDA, %10,9 %14,9 %21,7 %16,1 %
EBITA5 3179 34812 3366 593
EBITA, %6,3 %10,5 %16,3 %9,9 %
Liikevoitto5 1919 25012 2816 540
Liikevoitto, %6,2 %10,4 %16,2 %9,8 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1731 6165971 000
Oikaistu bruttokate17 91923 27924 60119 117
Oikaistu bruttokate, %21,3 %26,2 %32,4 %28,8 %
Oikaistu EBITDA21,3 %14 84217 05411 700
Oikaistu EBITDA, %21,3 %16,7 %22,5 %17,6 %
Oikaistu EBITA5 49010 96412 9337 593
Oikaistu EBITA, %6,5 %12,4 %17,0 %11,4 %
Oikaistu liikevoitto5 36410 86712 8787 540
Oikaistu liikevoitto, %6,4 %12,3 %17,0 %11,4 %
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna295314285272
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut18 30019 69317 05615 718
Rahavirran tunnusluvut
Liiketoiminnan rahavirta6 1778 97912 7098 468
Operatiivinen vapaa rahavirta5 77410 04613 8539 076
Kassakonversio61,9 %67,7 %81,2 %77,6 %
Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin-3 553-4 797-3 201-2 624
Taseen tunnusluvut
Nettovelka26 02825 88738 88641 076
Nettovelka / oikaistu EBITDA 12 edelliseltä kuukaudelta2,8x1,7x2,3x3,5x
Nettokäyttöpääoma13 67014 48212 37910 673
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa33 48734 00431 83532 104
Sijoitetun pääoman tuotto, %15,4 %28,1 %38,4 %19,9 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, %15,9 %33,0 %40,3 %22,9 %
Omavaraisuusaste, %36,3 %35,8 %22,6 %20,1 %
Oman pääoman tuotto, %6,9 %24,7 %49,0 %15,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat

TunnuslukuLaskentakaava
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, %Liikevaihdon kasvu käyttäen edellisen vuoden liikevaihtoa kurssattuna kuluvan vuoden valuuttakursseilla
Laskutettu myyntiLaskutettu tuotemyynti jälleenmyyntiasiakkaille, josta ei ole vähennetty jälkihyvityksiä, asiakasbonuksia ja kassa-alennuksia
Laskutetun myynnin kasvu, %Laskutetun myynnin kasvu
BruttokateLiikevaihto vähennettynä myytyjä suoritteita vastaavilla kuluilla
Bruttokate, %Bruttokate / Liikevaihto
EBITDALiikevoitto ennen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
EBITDA, %EBITDA / Liikevaihto
EBITALiikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
EBITA, %EBITA / Liikevaihto
LiikevoittoLiikevoitto
Liikevoitto, %Liikevoitto / Liikevaihto
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätTietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät mukaan lukien kustannukset liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä, liiketoimintojen tai pysyvien omaisuuserien myymisestä aiheutunut voitto tai tappio, strategiset kehitysprojektit, ulkoisten neuvonantajien kustannukset liittyen pääomien uudelleenjärjestelyyn, uudelleenjärjestelyjen yhteydessä syntyneiden pysyvien omaisuuserien arvonalentumiset, vahingonkorvaukset ja yritysostoihin liittyvät transaktiokustannukset
Oikaistu bruttokateBruttokate vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Oikaistu bruttokate, %Oikaistu bruttokate / Liikevaihto
Oikaistu EBITDAEBITDA vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Oikaistu EBITDA, %Oikaistu EBITDA / Liikevaihto
Oikaistu EBITAEBITA vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Oikaistu EBITA, %Oikaistu EBITA / Liikevaihto
Oikaistu liikevoittoLiikevoitto vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Oikaistu liikevoitto, %Oikaistu liikevoitto / Liikevaihto
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ja laimentamaton), EUREmoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta konsernin rahavirtalaskelman mukaisesti
Operatiivinen vapaa rahavirtaOikaistu EBITDA vähennettynä investoinneilla aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
KassakonversioOperatiivinen vapaa rahavirta / Oikaistu EBITDA
Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiinInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin konsernin rahavirtalaskelman mukaisesti
NettovelkaLyhyt- ja pitkäaikaiset korolliset velat vähennettynä käteisvaroilla
Nettovelka / oikaistu EBITDA 12 edelliseltä kuukaudeltaNettovelka / Oikaistu EBITDA
NettokäyttöpääomaVaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä ostoveloilla ja muilla veloilla
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoaOma pääoma ja nettovelka vähennettynä liikearvolla
Sijoitetun pääoman tuotto, %Liikevoitto / Keskimääräinen sijoitettu pääoma pois lukien liikearvo
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, %Oikaistu liikevoitto / Keskimääräinen sijoitettu pääoma pois lukien liikearvo
Omavaraisuusaste, %Oma pääoma / Taseen loppusumma
Oman pääoman tuotto, %Tilikauden tulos / Oma pääoma (periodin ensimmäisen ja viimeisen päivän keskiarvona)