Ilmoituskanava

Orthex Groupin toiminta perustuu rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen sekä soveltuvan lainsäädännön ja Orthexin eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) ja muiden yhtiön politiikoiden noudattamiseen.

Ilmoituskanava on yksi keino ylläpitää tervettä yritys- ja liiketoimintakulttuuria. Kaikkia Orthex Groupin työntekijöitä ja muita sidosryhmiin kuuluvia henkilöitä kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista epäilyistään, jotka liittyvät lainsäädännön tai yhtiön käytäntöjen ja ohjeiden vastaiseen toimintaan. On tärkeää, että kaikista väärinkäytösepäilyistä ilmoitetaan. Tämä on tehokkain tapa puuttua mahdollisiin rikkomuksiin ja tukea Orthexin asemaa luotettavana yrityksenä. Orthex ottaa kaikki rikkomuksia koskevat epäilyt ja huolet vakavasti.

Kuinka ilmoitat väärinkäytöksestä tai vaatimusten vastaisesta toiminnasta?

Perusteltu rikkomus- tai väärinkäytösepäily riittää syyksi ilmoituksen tekemiseen. Ilmoittajalla ei ole velvollisuutta esittää todisteita ilmoituksensa tai tutkinnan tueksi.

Orthexin ulkoiset sidosryhmät kuten asiakkaat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa epäilyistään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen

Orthexin työntekijät voivat ilmoittaa epäilyistään nimettömästi käyttämällä yhtiön intranet-sivuilla olevaa ilmoituskanavaa (Whistleblowing channel).

  • Yksilöi ja selitä huolesi riittävän yksityiskohtaisesti tutkinnan mahdollistamiseksi.
  • Huolta tukemaan ei tarvita vahvoja todisteita, mutta kaikki viestit on toimitettava vilpittömässä mielessä.
  • Voit paljastaa henkilöllisyytesi tai lähettää viestisi nimettömästi.
  • Kaikki viestit tutkitaan luottamuksellisesti noudattaen menettelyä, joka on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä ilmoituskanavaa koskevassa ohjeessa.

Kuvaile omin sanoin epäilyjäsi ja niihin johtaneita olosuhteita. Sähköposti-ilmoituksen voi tehdä nimettömänä lähettämällä sen sähköpostiosoitteesta, josta ilmoittajan henkilöllisyys ei käy ilmi.  

Kiitos, että tuot huolenaiheesi esiin!

Ilmoittajan henkilötietoja ja ilmoituksen aihetta käsitellään aina voimassa olevan henkilötieto- ja tietoturvalainsäädännön mukaisesti.