17.11.2021 10:01Liputusilmoitukset / Flaggings

ORTHEX OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 17.11.2021 klo 10.00

Orthex Oyj (”Orthex” tai ”Yhtiö”) on tänään 17.11.2021 vastaanottanut Sponsor Partners Oy:ltä (”Sponsor”) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Sponsor on myynyt 2 057 725 Yhtiön osaketta nopeutetussa tarjousmenettelyssä (”Osakemyynti”). Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Sponsorin omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laski alle viiden (5) prosentin rajan.

Sponsorin kokonaisosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu prosenttiosuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 0 0 17 758 854
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 11,59 0 11,59

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten prosenttiosuus
Osakesarja  / osakelaji Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000480504 0 0 0 0
A YHTEENSÄ 0 0


Muut liputusilmoituksessa annetut tiedot:

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Sponsor Capital Oy 0 0 0
Sponsor Partners Oy 0 0 0
Sponsor Fund IV Ky 0 0 0


Lisätietoja antaa

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com


Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.