24.08.2023 09:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Oyj: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 24.8.2023 klo 9.00

Kannattavuus parani huolimatta heikosta kysynnästä Pohjoismaissa

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2023. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

Huhti-kesäkuu 2023

 • Laskutettu myynti laski 4,3 % ja oli 20,6 milj. euroa (21,5)
 • Liikevaihto laski 4,1 % ja oli 20,1 milj. euroa (21,0)
 • Oikaistu EBITDA oli 3,1 milj. euroa (0,8)
 • Oikaistu EBITA oli 2,1 milj. euroa (-0,2) eli 10,3 % liikevaihdosta (-0,8)
 • Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (-0,3)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,0 milj. euroa (-0,4)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,06 euroa (-0,03)
 • Orthexille myönnettiin ja maksettiin Ruotsin valtion sähkötukea ajalta 1.10.2021–30.9.2022 (0,8 milj. euroa sisältyy oikaistuun EBITAan).
 • Ecovadis myönsi Orthexille hopeamitalin vastuullisuuden suorituskyvystä.
 • Orthexin Gnosjön tehtaalle myönnettiin ISCC PLUS -sertifikaatti.

Tammi–kesäkuu 2023

 • Laskutettu myynti laski 2,8 % ja oli 41,8 milj. euroa (43,0)
 • Liikevaihto laski 2,3 % ja oli 40,6 milj. euroa (41,6)
 • Oikaistu EBITDA oli 6,5 milj. euroa (3,5)
 • Oikaistu EBITA oli 4,5 milj. euroa (1,6) eli 11,0 % liikevaihdosta (3,9)
 • Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (1,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,5 milj. euroa (1,5)
 • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 2,0x (2,6)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,13 euroa (0,03)


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Avainluvut

Milj. euroa 4–6/2023 4–6/2022 Muutos 1–6/2023 1–6/2022 Muutos 1–12/2022
Laskutettu myynti 20,6 21,5 -4,3 % 41,8 43,0 -2,8 % 85,8
Liikevaihto 20,1 21,0 -4,1 % 40,6 41,6 -2,3 % 84,0
Bruttokate 5,2 3,1 66,3 % 10,6 8,0 32,1 % 17,9
Bruttokate, % 25,6 % 14,7 % 26,0 % 19,2 % 21,3 %
EBITDA 3,1 0,6 386,1 % 6,5 3,4 89,9 % 9,2
EBITDA, % 15,4 % 3,0 % 15,9 % 8,2 % 10,9 %
Oikaistu EBITDA 3,1 0,8 303,4 % 6,5 3,5 84,4 % 9,3
Oikaistu EBITDA, % 15,4 % 3,7 % 16,0 % 8,5 % 11,1 %
EBITA 2,1 -0,3 776,5 % 4,4 1,5 194,4 % 5,3
EBITA, % 10,3 % -1,5 % 10,9 % 3,6 % 6,3 %
Oikaistu EBITA 2,1 -0,2 1 277,2 % 4,5 1,6 174,2 % 5,5
Oikaistu EBITA, % 10,3 % -0,8 % 11,0 % 3,9 % 6,5 %
Liikevoitto 2,1 -0,3 704,8 % 4,4 1,4 203,0 % 5,2
Liikevoitto, % 10,2 % -1,6 % 10,8 % 3,5 % 6,2 %
Liiketoiminnan rahavirta 2,0 -0,4 609,7 % 4,5 1,5 206,9 % 6,2
Nettovelka / oikaistu EBITDA 2,0 2,6 2,0 2,6 2,8
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 6,4 % -0,6 % 13,6 % 4,7 % 15,9 %
Omavaraisuusaste, % 36,0 % 33,0 % 36,0 % 33,0 % 36,3 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,06 -0,03 272,1 % 0,13 0,03 372,1 % 0,12
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 280 301 -6,8 % 282 297 -5,2 % 295

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

”Toisella neljänneksellä Orthexin valuuttakurssineutraali liikevaihto oli viime vuoden tasolla (-0,1 %). Valuuttakurssivaikutus huomioiden Orthexin liikevaihto laski 4,1 %, ja oli 20,1 milj. euroa (21,0). Strategian mukainen myynnin kasvattaminen alueella Muu Eurooppa tuotti tulosta ja laskutettu myynti kasvoi 13,5 % ja oli 3,9 milj. euroa (3,5). Orthexin myyntitiimi on panostanut asiakastapaamisiin ja messuihin, minkä ansiosta kansainvälinen jakelu laajeni edelleen. Aktiivinen läsnäolo ydinmarkkinoillamme on kasvustrategian tärkeä osa.

Pohjoismaissa myyntiä laskivat kuluttajien varovaisuus ja heikot valuuttakurssit. Pääasiassa Ruotsin ja Norjan heikkojen valuuttojen vaikutus Pohjoismaiden koko laskutetun myynnin kehitykseen oli -6,9 %.

Suurin tuoteryhmä Säilytys edustaa merkittävää osaa liiketoiminnasta Pohjoismaiden ulkopuolella. Säilytys-tuoteryhmän kokonaismyynti kasvoi 3,1 % verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon, koska myynti muualla kuin Pohjoismaissa kehittyi positiivisesti. Pohjoismaissa perinteisesti vahvat tuoteryhmät Keittiö, Kasvien hoito ja Koti ja Piha laskivat kokonaisuudessaan varovaisen Pohjoismaisen kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen takia.

Orthexin kannattavuus parani merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu EBITA-marginaali nousi toisella vuosineljänneksellä 10,3 %:iin (-0,8) ja oikaistu EBITA 2,1 milj. euroon (-0,3). Alentuneet raaka-aineiden hinnat, kustannusten hallinta ja tuotannon sopeuttaminen alempiin volyymeihin vaikuttivat tulokseen positiivisesti. Lisäksi Orthex sai 0,8 milj. euron kertaluonteisen tuen liittyen Ruotsin korkeisiin sähkön hintoihin vuoden 2021 lokakuun ja 2022 syyskuun välisenä aikana. Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti kustannusinflaatio sekä Ruotsin ja Norjan kruunun edelleen heikko arvo. Toisen vuosineljänneksen rahavirta parani 2,0 milj. euroon (-0,4) ja vaihto-omaisuustasot laskivat suunnitellusti.

Myynnin arvon nousu on pääosin kompensoinut alentuneet myyntivolyymit. Sopeutamme toimintojamme nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin varmistaaksemme tulevan pitkän aikavälin menestyksen. Olemme panostaneet kaupalliseen toimeliaisuuteen, vahvistaneet kaupallista tiimiämme ja keskittyneet entistä enemmän myymäläesillepanojen parantamiseen. Teemme jatkuvasti töitä mielenkiintoisten uusien tuotteiden eteen vahvistaaksemme valikoimaamme vuosiksi eteenpäin.

Vastuullisuus on tärkeä osa ydinstrategiaamme. Toisella neljänneksellä Orthex osallistui ensimmäistä kertaa Ecovadiksen ESG-arviointiin ja sai hopeamitalin vastuullisuuden suorituskyvystään. Tuloksen perusteella Orthex sijoittuu Ecovadiksen arvioimien yritysten joukossa maailmanlaajuisesti parhaaseen 18 prosenttiin. Toukokuussa Orthexin Gnosjön tehtaalle myönnettiin ISCC PLUS -sertifikaatti uusiutuvien raaka-aineiden käytön laajentamiseksi soveltaen massatasemenetelmää tuotannossa. Sertifikaatin saaminen tukee sekä Orthexin pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitetta, että tavoitetta lisätä kestävien raaka-aineiden osuutta tuotannossa. Kesäkuussa Orthex sai Nasdaq ESG Transparency Partner -tunnuksen vuoden 2022 ESG-raportoinnista.

Vahva sitoutuminen strategiaan ja ennakoiva lähestymistapamme nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin tuovat mukanaan myönteistä kehitystä. Työntekijöidemme periksiantamattomuus ja sidosryhmiemme tuki ovat menestymisen avaintekijöitä. Teemme määrätietoisesti töitä pitkän aikavälin tavoitteidemme toteuttamiseksi. ”

Tulosjulkistustilaisuus:
Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew, talousjohtaja Saara Mäkelä ja markkinointijohtaja Hanna Kukkonen esittelevät raportin tänään klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä
tällä linkillä.

Kysymysosuus (Q&A):
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali:
Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa:
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä:
Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.orthexgroup.com/fi/


Orthex lyhyesti

Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä. Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™ kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2022 oli 84,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Seuraa Orthexia LinkedIn |Twitter | Facebook| Instagram