24.01.2023 16:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 24.1.2023 klo 16.00

Orthex Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:
 
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Orthexin hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-HarsaaeMarkus Hellström, Jyrki Mäki-Kala ja Jens-Peter Poulsen sekä uudeksi jäseneksi Anette Rosengren toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Satu Huber on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäsenten valintaan.

Hallituksen uusi jäsenehdokas Anette Rosengren (s. 1966) on Ruotsin kansalainen ja hänellä on kandidaatin tutkinto liiketaloudessa. Vuodesta 2019 alkaen hän on toiminut Philip Morris Internationalin toimitusjohtajana Pohjoismaissa. Ennen tätä hän toimi Fazer Leipomoiden Ruotsin toimitusjohtajana ja Lantmännen Doggyn toimitusjohtajana. Työuransa Rosengren aloitti Unileverillä markkinointi- ja kaupallisissa rooleissa, minkä jälkeen hän siirtyi Kraft Foodsille ja teki siellä yli 10 vuoden uran edeten kansainvälisiin päällikkö- ja johtajatehtäviin vastaten pääasiassa markkinoinnista, tuoteryhmäkehityksestä ja strategisesta kehityksestä. Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut Greenfood Groupin hallituksen jäsenenä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenehdokkaiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla  Hallitus - Orthex Group.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Nimitystoimikuntaan kuuluvat Conficap Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Maarit ToivanenAlexander Rosenlew, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman ja Thomasset Oy:n toimitusjohtaja Mats Söderström, sekä asiantuntijajäsenenä Orthex Oyj:nhallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Maarit Toivanen.

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 18.4.2023. Orthexin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2021 oli 88,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.