02.07.2021 16:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 2.7.2021 klo 16.00

 

Orthex Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Orthex Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 2.7.2021 Orthex Oyj:n konttorilla osoitteessa Suomalaistentie 7, 02270 Espoo. Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellisin kokousmenettelyin Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 8 412 636 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 47,37 prosenttia Orthexin kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräinen yhtiökokous kannatti molempia ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia sadan (100) prosentin osuudella ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.  

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että Orthex Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Uuden hallituksen jäsenen valinta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että Orthex Oyj:n hallitukseen valitaan uutena viidentenä (5) jäsenenä Jens-Peter Poulsen 1.8.2021 alkaen.

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous/ viimeistään 5.7.2021 alkaen.

 

Lisätietoja

Sanna Suvanto-Harsaae, Hallituksen puheenjohtaja Orthex Oyj
Tel. +45 20 63 36 17

sanna@harsaae.dk

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

 

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.