25.03.2021 14:30Liputusilmoitukset / Flaggings

ORTHEX OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Orthex Oyj 25.3.2021 klo 16.30 Pörssitiedote (Liputusilmoitus)

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Orthex Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Orthex Oyj (”Orthex” tai ”Yhtiö”) on tänään 25.3.2021 vastaanottanut Sponsor Partners Oy:ltä (”Sponsor”) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Sponsorin välillinen omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laski 11,59 prosenttiin ja Sponsorin välillinen omistusosuus rahoitusvälineiden kautta ylitti 5 prosentin rajan 25.3.2021.

Muutos johtui Sponsorin määräysvaltayhteisön Sponsor Fund IV Ky:n (”Sponsor Fund”) ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliikkeen (”Carnegie”) Yhtiön listautumisannin yhteydessä solmimasta osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti Sponsor Fund on 25.3.2021 lainannut Carnegielle 1 584 158 Yhtiön osaketta. Osakelainauksella ei ollut vaikutusta Sponsorin yhteenlaskettuun kokonaisomistukseen, joka on 3 641 883 osaketta, mukaan lukien lainatut osakkeet. Sponsor Fund on antanut Yhtiön 12.3.2021 päivätyssä esitteessä kuvatun mukaisen lisäosakeoption, jonka nojalla Carnegiella on oikeus ostaa enintään 1 584 158 osaketta Sponsor Fundilta.

Sponsorin kokonaisosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu prosenttiosuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,59 8,92 20,51 17 758 854
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten prosenttiosuus
Osakesarja  / osakelaji Suora               (AML 9:5) Välillinen          (AML 9:6 ja 9:7) Suora               (AML 9:5) Välillinen          (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000480504 2 057 725 11,59
A YHTEENSÄ 2 057 725 11,59

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden ja äänten prosenttiosuus
Osakelainaus listautumisannin yhteydessä 27.4.2021 Osaketoimitus 1 584 158 8,92
B YHTEENSÄ 1 584 158 8,92

Lisätietoja antaa

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. 040 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavarayhtiöistä. Orthex suunnittelee, valmistaa ja myy kodin käyttötavaroita tavoitteenaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa: Orthex pyrkii luomaan käytännöllisiä, kestäviä ja korkealaatuisia kodin käyttötavaroita. Orthexin tuotteet kattavat monipuolisen valikoiman säilytyslaatikoita, keittiötarvikkeita sekä tuotteita kotiin ja pihaan. Orthex markkinoi ja myy tuotteitaan kolmen pääkuluttajabrändin alla: SmartStore, GastroMax ja Orthex. Lisäksi se myy ulkopuolisten toimittajien valmistamia keittiötarvikkeita Kökskungen-brändin alla.

Orthexilla on yli 100 vuoden kokemus kodin käyttötavaroiden valmistuksesta, suunnittelusta ja markkinoinnista, ja sillä on noin 800 asiakasta yli 40 maassa. Orthexin keskeisiin maantieteellisiin markkinoihin kuuluvat Pohjoismaat (eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) ja vientimarkkinat, mukaan lukien Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Orthexin pääkonttori on Espoossa, ja sillä on seitsemän paikallista myyntitoimistoa Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Tingsrydissä ja Gnosjössä Ruotsissa sekä Lohjalla. Lisäksi Orthexilla on keskitetyt varastot Ruotsissa ja Suomessa Tingsrydin ja Lohjan tuotantolaitosten yhteydessä sekä ulkoistettu varasto Überherrnissä Saksassa.

Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä vastuullisuudessa tarjoamalla turvallisia ja kestäviä tuotteita, pienentämällä toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä hankkimalla yhä suuremman osan raaka-aineistaan biopohjaisesta ja kierrätetystä materiaaleista. Orthexin tavoitteena on, että sen tuotantoprosessi on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.