25.08.2022 09:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex puolivuosikatsaus 2022: Kustannusinflaatio vaikutti kannattavuuteen

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 25.8.2022 klo 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Laskutettu myynti laski 4,5 % ja oli 21,5 milj. euroa (22,5)
 • Liikevaihto laski 5,3 % ja oli 21,0 milj. euroa (22,2)
 • Oikaistu EBITDA oli 0,8 milj. euroa (3,6)
 • Oikaistu EBITA oli -0,2 milj. euroa (2,6) eli -0,8 % liikevaihdosta (11,9)
 • Liikevoitto oli -0,3 milj. euroa (2,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -0.4 milj. euroa (2,2)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli -0,03 euroa (0,09)
 • Orthex toteutti vastuullisuusohjelmansa osa-alueiden olennaisuusarvioinnin yhdenmukaistaakseen Orthexin vastuullisuustyön sidosryhmien odotusten kanssa


Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Laskutettu myynti laski 4,4 % ja oli 43,0 milj. euroa (45,0)
 • Liikevaihto laski 5,1 % ja oli 41,6 milj. euroa (43,8)
 • Oikaistu EBITDA oli 3,5 milj. euroa (7,8)
 • EBITA oli 1,5 milj. euroa (4,4)
 • Oikaistu EBITA oli 1,6 milj. euroa (5,9) eli 3,9 % liikevaihdosta (13,6)
 • Liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (4,3)
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,1 milj. euroa (1,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 milj. euroa (5,4)
 • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 2,6x (1,5)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,03 euroa (0,16)
 • Orthexin Lohjan tehtaalle myönnettiin ISCC+-sertifikaatti
 • Orthex julkaisi vuoden 2021 vastuullisuusraporttinsa osana vuosikertomusta


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Avainluvut

Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 1–12/2021
Laskutettu myynti 21,5 22,5 -4,5 % 43,0 45,0 -4,4 % 90,6
Liikevaihto 21,0 22,2 -5,3 % 41,6 43,8 -5,1 % 88,7
Bruttokate 3,1 5,6 -44,4 % 8,0 12,3 -35,1 % 23,2
Bruttokate, % 14,7 % 25,1 % 19,2 % 28,1 % 26,2 %
EBITDA 0,6 3,3 -80,7 % 3,4 6,3 -45,7 % 13,2
EBITDA, % 3,0 % 15,0 % 8,2 % 14,3 % 14,9 %
Oikaistu EBITDA 0,8 3,6 -78,4 % 3,5 7,8 -54,8 % 14,8
Oikaistu EBITDA, % 3,7 % 16,1 % 8,5 % 17,9 % 16,7 %
EBITA -0,3 2,4 -112,9 % 1,5 4,4 -65,7 % 9,4
EBITA, % -1,5 % 10,8 % 3,6 % 10,0 % 10,6 %
Oikaistu EBITA -0,2 2,6 -106,7 % 1,6 5,9 -72,5 % 11,0
Oikaistu EBITA, % -0,8 % 11,9 % 3,9 % 13,6 % 12,4 %
Liikevoitto -0,3 2,4 -114,4 % 1,4 4,3 -66,6 % 9,3
Liikevoitto, % -1,6 % 10,6 % 3,5 % 9,9 % 10,4 %
Liiketoiminnan rahavirta -0,4 2,2 -118,0 % 1,5 5,4 -72,6 % 9,0
Nettovelka / oikaistu EBITDA 2,6x 1,5x 2,6x 1,5x 1,7x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % -0,6 % 8,2 % 4,7 % 18,3 % 33,0 %
Omavaraisuusaste, % 33,0 % 33,0 % 33,0 % 33,0 % 35,8 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) -0,03 0,09 -139,8 % 0,03 0,16 -82,7 % 0,35
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 301 321 -6,4 % 297 318 -6,5 % 314


Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

Toisen vuosineljänneksen aikana Orthexin liikevaihto laski 21,0 miljoonaan euroon (22,2). Lasku johtui korkeasta vertailupohjasta, sillä vuonna 2021 liikevaihto kasvoi 25,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lisäksi Ukrainan sota vaikutti negatiivisesti vähittäisasiakkaidemme ostokäyttäytymiseen erityisesti vuosineljänneksen alussa. Strategisesti tärkeää kuitenkin on, että myyntimme Manner-Euroopassa kasvoi hieman. Vuosineljänneksen loppua kohti myynti kääntyi kasvuun ja mikä tärkeintä, saimme uusia asiakkaita, joiden jakeluverkoston rakentaminen tapahtuu toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi myönteistä on se, että fyysiset asiakastapaamiset ja asiakasmessutoiminta ovat vihdoin piristymässä kaikilla ydinmarkkinoillamme kahden vuoden koronarajoitusten jälkeen.

Nopea kustannusinflaatio vaikutti Orthexin kannattavuuteen ja oikaistu EBITA-marginaali laski toisella neljänneksellä -0,8 %:iin (11,9) ja oikaistu EBITA -0,2 miljoonaan euroon (2,6). Venäjän äkillinen hyökkäys Ukrainaan kiihdytti jatkuvaa raaka-aineiden hintojen nousua. Tämä vaikutti negatiivisesti myös kuljetusten ja energian hintoihin. Joulukuun 2020 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana raaka-ainehintaindeksi on noussut 78 %:lla. Tällainen kasvuvauhti on ennennäkemätöntä.

Olemme tehneet aktiivisesti töitä hinnankorotusten eteen ja olemme toteuttaneet jo kaksi korotuskierrosta viimeisen 12 kuukauden aikana. Olemme myös ilmoittaneet seuraavista hinnankorotuksista lieventääksemme negatiivista kustannusvaikutusta. Kustannusten lisäksi meihin vaikutti Ruotsin kruunun arvon heikkeneminen. Ilman negatiivista valuuttakurssivaikutusta toisen vuosineljänneksen EBITA olisi ollut positiivinen. Vaikka pidämme positiivista yhteyttä asiakkaisiimme ja strategiamme toimii hyvin, olemme pettyneitä toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan kasvustrategiaamme keskittyen kansainväliseen kasvuun ja vastuullisuuteen. Raaka-ainehinnat saavuttivat toistaiseksi korkeimman tasonsa huhtikuun 2022 lopussa ja tällä hetkellä raaka-aineiden hinnat, rahtikustannukset ja energian hinnat ovat kaikki erittäin korkealla tasolla. Vaikka katsauskauden loppua kohti oli näkyvissä merkkejä raaka-aineiden hintaindeksien laskusta, tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa. Vallitsevista lyhyen aikavälin haasteista ja markkinoiden epävarmuudesta huolimatta pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimenpiteemme ovat linjassa tämän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisen kanssa.

Panostamme vahvasti myynnin kasvattamiseen erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella ja kannattavuuden parantamiseen epävakaasta yleisestä markkinakehityksestä huolimatta. Uskomme, että ajan myötä toimintaympäristö lopulta vakiintuu, mikä auttaa meitä keskittymään täysipainoisesti aktiiviseen kannattavuuden kasvattamiseen.


Osana strategiamme ytimeen kuuluvaa vastuullisuutta Orthex toteutti toisen vuosineljänneksen aikana vastuullisuusohjelmansa osa-alueiden olennaisuusarvioinnin yhdenmukaistaakseen Orthexin vastuullisuustyön sidosryhmien odotusten kanssa. Saimme vaikuttavan määrän eli yli 500 vastausta, ja arvioinnin tuloksia täydennettiin haastatteluilla valittujen sidosryhmien kanssa. Tämä osoittaa laajaa sitoutumista ja kiinnostusta kestävän kehityksen kysymyksiin ja vahvistaa edelleen vahvaa sitoutumistamme vastuullisuuteen. Huhtikuussa Orthex sertifioitiin Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppaniksi. Tätä sertifikaattia käytetään osoituksena sitoutumisesta markkinoiden läpinäkyvyyteen ja ympäristöstandardeihin.

Haluan kiittää työntekijöitämme sopeutumisesta hyvin nopeasti muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin, jotka kuormittavat niin tuotantoa kuin myyntiäkin. Olemme kaikki valmiita ja innokkaita jatkamaan kuluttajien arjen parantamista käytännöllisillä ja kestävillä tuotteilla, ja meillä on vahva uusia tuotteita ja asiakashankintaa koskeva suunnitelma.Tulosjulkistustilaisuus:
Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew ja talousjohtaja Saara Mäkelä esittelevät raportin 25.8.2022 klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä tästä linkistä.

Kysymysosuus (Q&A):
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali:
Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa:
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä:
Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.com


Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2021 oli 88,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.