07.11.2023 09:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Oyj: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 7.11.2023 klo 9.00

Kannattavuus parani edelleen kolmannella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2023. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

Heinä-syyskuu 2023

 • Laskutettu myynti oli 22,2 milj. euroa (22,2)
 • Liikevaihto laski 0,9 % ja oli 21,9 milj. euroa (22,1)
 • Oikaistu EBITDA oli 4,5 milj. euroa (3,2)
 • Oikaistu EBITA oli 3,5 milj. euroa (2,2) eli 16,1 % liikevaihdosta (10,1)
 • Liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (2,2)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,3 milj. euroa (4,4)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,13 euroa (0,07)

Tammi–syyskuu 2023

 • Laskutettu myynti laski 1,7 % ja oli 64,0 milj. euroa (65,2)
 • Liikevaihto laski 1,8 % ja oli 62,5 milj. euroa (63,7)
 • Oikaistu EBITDA oli 11,0 milj. euroa (6,7)
 • Oikaistu EBITA oli 8,0 milj. euroa (3,9) eli 12,8 % liikevaihdosta (6,1)
 • Liikevoitto oli 7,9 milj. euroa (3,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,8 milj. euroa (5,9)
 • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 1,4x (2,5)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,27 euroa (0,10)
 • Orthexille myönnettiin ja maksettiin Ruotsin valtion sähkötukea ajalta 1.10.2021–30.9.2022 (0,8 milj. euroa sisältyy oikaistuun EBITAan).


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Avainluvut

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 1–12/2022
Laskutettu myynti 22,2 22,2 0,3 % 64,0 65,2 -1,7 % 85,8
Liikevaihto 21,9 22,1 -0,9 % 62,5 63,7 -1,8 % 84,0
Bruttokate 6,9 5,0 39,8 % 17,5 13,0 35,1 % 17,9
Bruttokate, % 31,6 % 22,4 % 28,0 % 20,3 % 21,3 %
EBITDA 4,5 3,1 43,8 % 11,0 6,5 67,8 % 9,2
EBITDA, % 20,6 % 14,2 % 17,6 % 10,3 % 10,9 %
Oikaistu EBITDA 4,5 3,2 42,1 % 11,0 6,7 64,4 % 9,3
Oikaistu EBITDA, % 20,6 % 14,4 % 17,6 % 10,5 % 11,1 %
EBITA 3,5 2,2 60,3 % 8,0 3,7 114,8 % 5,3
EBITA, % 16,1 % 10,0 % 12,7 % 5,8 % 6,3 %
Oikaistu EBITA 3,5 2,2 57,7 % 8,0 3,9 106,9 % 5,5
Oikaistu EBITA, % 16,1 % 10,1 % 12,8 % 6,1 % 6,5 %
Liikevoitto 3,5 2,2 61,5 % 7,9 3,6 118,0 % 5,2
Liikevoitto, % 16,0 % 9,8 % 12,6 % 5,7 % 6,2 %
Liiketoiminnan rahavirta 5,3 4,4 19,5 % 9,8 5,9 66,4 % 6,2
Nettovelka / oikaistu EBITDA 1,4x 2,5x 1,4x 2,5x 2,8x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 11,5 % 7,0 % 25,2 % 11,9 % 15,9 %
Omavaraisuusaste, % 37,9 % 33,3 % 37,9 % 33,3 % 36,3 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,13 0,07 87,4 % 0,27 0,10 168,3 % 0,12
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 280 298 -6,1 % 281 298 -5,5 % 295


Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

”Varovainen kuluttajakäyttäytyminen ja kustannusinflaatio leimasivat liiketoimintaympäristöä. Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta tulos oli vahva ja oikaistu EBITA kasvoi 57,7 % vertailukauden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Kolmannella neljänneksellä Orthexin valuuttakurssineutraali liikevaihto kasvoi 2,9 %. Valuuttakurssivaikutus huomioiden Orthexin liikevaihto laski 0,9 % ja oli 21,9 milj. euroa (22,1). Muun Euroopan laskutettu myynti kasvoi 6,5 % ja oli 4,2 milj. euroa (4,0). Muun Euroopan hieman hitaampi kasvuvauhti kolmannen neljänneksen aikana johtui pääasiassa kampanjoiden ajoituksesta. Tammi–syyskuun aikana muun Euroopan laskutettu myynti kasvoi 18,6 %.

Kansainvälisen jakelun laajentaminen etenee suunnitelman mukaisesti ja asiakkaiden ja myyntipaikkojen määrä kasvaa ympäri Eurooppaa. Kauden aikana päätettiin vahvistaa paikallista läsnäoloamme myös Benelux-alueella ja paikallinen Benelux-maista vastaava päällikkö liittyy kansainväliseen myyntitiimiimme ennen vuoden loppua.

Laskutetun myynnin kehitys jäi Pohjoismaissa kolmannella neljänneksellä vertailukauden tasolle (+0,2 %) kuluttajien varovaisuuden ja heikkojen valuuttakurssien takia. Ruotsin ja Norjan heikot valuuttakurssit vaikuttavat konsernin euromääräiseen myyntiin negatiivisesti. Yhtiöllä on kuitenkin merkittävä määrä kustannuksia Ruotsin kruunuissa erityisesti tehtaisiin liittyen, mikä pienentää valuuttakurssien negatiivista vaikutusta liikevoittoon.

Säilytys-tuoteryhmä kasvoi 6,7 % verrattuna viime vuoden kolmanteen neljännekseen. Vahvistaakseen SmartStoreTM-brändin tuotevalikoimaa edelleen Orthex laajentaa sitä tyylikkäillä ruoansäilytystuotteilla siirtämällä kaikki ruoansäilytystuotteet SmartStoreTM -brändin alle. Uudelleenbrändäys mahdollistaa tehokkaammat investoinnit brändin rakentamiseen.

Pohjoismaissa perinteisesti vahvat tuoteryhmät Keittiö ja Kasvien hoito laskivat varovaisen Pohjoismaisen asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen takia. Keittiö-tuoteryhmän laskutettu myynti laski 13,5 % ja Kasvien hoito -tuoteryhmän 19,8 %. Koti ja Piha -tuoteryhmän 4,2 %:n kasvu on uusien, ulkokäyttöön tarkoitettujen saavien laajentuneen jakelun ansiota.

Orthexin kannattavuus kehittyi edelleen vahvasti kolmannella neljänneksellä. Oikaistu EBITA-marginaali oli 16,1 % (10,1) ja oikaistu EBITA 3,5 milj. euroa (2,2). Alhaisemmat raaka-aineiden hinnat ja tuotannon tehokas sopeuttaminen vaihteleviin volyymeihin vaikuttivat tulokseen positiivisesti. Kolmannen neljänneksen rahavirta parani 5,3 milj. euroon (4,4). Vaihto-omaisuustason lasku jatkui suunnitellusti. Nettovelan ja oikaistun EBITDA:n suhde (velkaantumisaste) laski ja oli kauden lopussa 1,4.

Aktiivinen vastuullisuustyö on tärkeä osa yhtiön strategian toteuttamista. Kolmannen neljänneksen aikana Orthex laajensi ISCC PLUS -sertifioitujen, uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä massatasemenetelmää soveltaen uusiin tuoteryhmiin. Massatasemenetelmän soveltaminen tarkoittaa, että keskimäärin vähintään 20 % tuotteiden muovista on uusiutuvaa.

Jatkamme panostuksia kaupalliseen aktiivisuuteen ja olemme vahvistaneet kaupallista tiimiämme ja keskittyneet entistä enemmän myymäläesillepanojen rakentamiseen. Kaiken tämän tarkoituksena on auttaa tuotteiden myyntiä heikentyneen kulutuskysynnän aikana. Investoimme entistä enemmän seuraavien 1–3 vuoden aikana lanseerattaviin, kiinnostaviin, uusiin tuotteisiin. Kulutuskysynnän, raaka-aineiden hintakehityksen ja kustannusinflaation kehitys on edelleen epävarmaa. Olen iloinen hyvästä liiketoiminnan kehityksestä, joka johtuu strategian johdonmukaisesta toteuttamisesta vallitsevista olosuhteista riippumatta.”


Tulosjulkistustilaisuus:
Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew, talousjohtaja Saara Mäkelä ja markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Kukkonen esittelevät raportin tänään klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä tällä linkillä.

Kysymysosuus (Q&A):
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali:
Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa:
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä:
Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.orthexgroup.com/fi/


Orthex lyhyesti

Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä. Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™ kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2022 oli 84,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Seuraa Orthexia LinkedIn |Twitter | Facebook| Instagram