08.03.2023 09:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Myynti Pohjoismaissa laski, kasvua strategisilla Euroopan markkinoilla ja paranemista suhteellisessa kannattavuudessa loppuvuonna

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 8.3.2023 klo 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

Loka–joulukuu 2022

 • Laskutettu myynti laski 12,5 % ja oli 20,6 milj. euroa (23,5)
 • Liikevaihto laski 11,8 % ja oli 20,4 milj. euroa (23,1)
 • Oikaistu EBITDA oli 2,6 milj. euroa (2,8)
 • Oikaistu EBITA oli 1,6 milj. euroa (1,8) eli 7,9 % liikevaihdosta (7,6)
 • Liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (1,7)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 milj. euroa (1,8)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,02 euroa (0,06)
 • SBTi hyväksyi Orthexin tieteeseen perustuvan lähiajan päästövähennystavoitteen eli Orthexin ilmastotavoitteet tukevat tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 asteeseen.
 • Orthex allekirjoitti uuden 32,5 miljoonan euron rahoitussopimuksen, joka sisältää 3 + 1 + 1 vuoden ajalle 25,5 miljoonan euron lainan ja 7,0 miljoonan euron valmiusluottolimiitin. Lainasopimus sisältää vastuullisuusliitännäisiä suorituskykymittareita.


Tammi–joulukuu 2022

 • Laskutettu myynti laski 5,3 % ja oli 85,8 milj. euroa (90,6)
 • Liikevaihto laski 5,2 % ja oli 84,0 milj. euroa (88,7)
 • Oikaistu EBITDA oli 9,3 milj. euroa (14,8)
 • EBITA oli 5,3 milj. euroa (9,4)
 • Oikaistu EBITA oli 5,5 milj. euroa (11,0) eli 6,5 % liikevaihdosta (12,4)
 • Liikevoitto oli 5,2 milj. euroa (9,3)
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (1,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,2 milj. euroa (9,0)
 • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 2,8x (1,7)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,12 euroa (0,35)
 • Orthex on käynnistänyt merkittävän tutkimusprojektin tulevaisuuden kierrätysmuovituotteiden ja ekosysteemin kehittämiseksi.
 • Orthex osallistuu tammikuussa 2023 Suomessa käynnistyneeseen seitsenvuotiseen laajaan yhteistyöhankkeeseen muovien kiertotalouden edistämiseksi.
 • Hallitus ehdottaa 0,11 euron osakekohtaista osinkoa, yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pidetään ennallaan. Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Avainluvut

Milj. euroa 10–12/2022 10–12/2021 Muutos 1–12/2022 1–12/2021 Muutos
Laskutettu myynti 20,6 23,5 -12,5 % 85,8 90,6 -5,3 %
Liikevaihto 20,4 23,1 -11,8 % 84,0 88,7 -5,2 %
Bruttokate 5,0 5,1 -3,0 % 17,9 23,2 -22,8 %
Bruttokate, % 24,4 % 22,2 % 21,3 % 26,2 %
EBITDA 2,6 2,7 -3,1 % 9,2 13,2 -30,8 %
EBITDA, % 12,8 % 11,7 % 10,9 % 14,9 %
Oikaistu EBITDA 2,6 2,8 -5,0 % 9,3 14,8 -37,2 %
Oikaistu EBITDA, % 12,9 % 11,9 % 11,1 % 16,7 %
EBITA 1,6 1,7 -5,5 % 5,3 9,4 -43,3 %
EBITA, % 7,9 % 7,4 % 6,3 % 10,6 %
Oikaistu EBITA 1,6 1,8 -8,3 % 5,5 11,0 -50,1 %
Oikaistu EBITA, % 7,9 % 7,6 % 6,5 % 12,4 %
Liikevoitto 1,6 1,7 -5,6 % 5,2 9,3 -43,9 %
Liikevoitto, % 7,8 % 7,2 % 6,2 % 10,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 0,3 1,8 -84,3 % 6,2 9,0 -31,2 %
Nettovelka / oikaistu EBITDA 2,8x 1,7x 2,8x 1,7x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0 % 5,1 % 15,9 % 33,0 %
Omavaraisuusaste, % 36,3 % 35,8 % 36,3 % 35,8 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,02 0,06 -66,0 % 0,12 0,35 -65,5 %
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 289 302 -4,3 % 295 314 -6,1 %

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

Orthexin tavoitteena on parantaa arkea käytännöllisillä, kauniilla ja vastuullisilla tuotteilla. Haluamme antaa kuluttajille mahdollisuuden valita ympäristöystävällisempiä tuotteita ja siksi pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja toimintojemme vastuullisuutta.

Vuonna 2022 Orthexin liikevaihto laski 5,2 %:lla 84,0 miljoonaan euroon kuluttajien alentuneen luottamuksen vetämänä. Strategisesti tärkeillä Euroopan markkinoilla pystyimme kasvamaan vuositasolla, ja myynti kehittyi erityisen positiivisesti vuoden loppua kohti. Positiivinen kehitys Euroopan markkinoilla on seurausta kaupallisen strategian onnistuneesta toteutuksesta laajentuneen jakelun, asiakasyhteistyön, uusien asiakkaiden, hinnankorotusten ja uusien tuotteiden lanseerauksen avulla. Tämä kaikki auttoi kompensoimaan varovaisen kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen negatiivisia vaikutuksia. Myynti laski pohjoismaisilla ydinmarkkinoilla muutaman, viimeisellä neljänneksellä ostojaan rajoittaneen suurimman asiakkaan vetämänä. Vertailuvuoden 2021 viimeinen neljännes oli myynnillisesti yhtiön kaikkien aikojen paras. Vuoden aikana ei menetetty yhtään merkittävää asiakasta eikä tärkeää tuotelistausta.

Vuonna 2022 kannattavuuteen vaikutti erityisesti raaka-aineiden kustannusinflaatio. Myös Ruotsin kruunun arvon heikentyminen ja ostotuotteiden, kuljetusten ja energian kallistuminen vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Vuoden aikana tehtiin aktiivisesti töitä kustannustason nousun kompensoimiseksi. Tuotteiden hinnoittelu sopeutettiin nopeasti nouseviin kustannuksiin pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden. Koko vuoden oikaistu EBITA laski 5,5 miljoonaan euroon (11,0). Viimeisellä neljänneksellä oikaistu EBITA-marginaali parani 7,9 %:iin (7,6) oikaistun EBITA:n ollessa 1,6 miljoonaa euroa (1,8). Olemme pettyneitä koko vuoden tulokseen, johon markkinatilanne erityisesti vuoden 2022 toisella neljänneksellä vaikutti negatiivisesti. Vuoden loppua kohti mentäessä näimme kuitenkin jo positiivista kehitystä suhteellisessa kannattavuudessa asiakkaiden ostokäyttäytymisen epävarmuudesta huolimatta. 

Olemme sitoutuneita toteuttamaan vastuullisuus- ja kasvustrategiaamme ja keskitymme eurooppalaisen ja kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen vastuullisuutta vahvasti painottaen. Kaikki toiminnot ja toimenpiteet on suunniteltu tukemaan kunnianhimoista kasvutavoitettamme tulla Euroopan johtavaksi brändiksi Säilytys-tuoteryhmässä ja vahvistamaan tuoteryhmän johtavaa asemaamme Pohjoismaissa. Orthexin tuotteita myydään yli 40 maassa, ja myynti nousi strategisilla Euroopan markkinoillamme 4,7 prosenttiyksikköä. Vuonna 2022 myynti pohjoismaisten ydinmarkkinoiden ulkopuolella vastasi 20,2 %:a (19,4) Orthexin laskutetusta myynnistä.

Orthex on pystynyt hyödyntämään kapasiteettiaan tehokkaasti, millä on ollut positiivinen vaikutus toimitusvarmuuteemme. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen epävarmuus näkyy vaihto-omaisuuden arvon nousuna vuoden loppua kohti. Vaihto-omaisuuden arvoon vaikuttavat raaka-aineiden korkeat hinnat ja suuremmat varastot suosituimpia tuotteitamme, joiden myynnin ennakoimme kasvavan. Vuonna 2023 kiinnitämme erityistä huomiota vaihto-omaisuuden hallintaan varmistaaksemme käyttöpääoman tehokkaamman tason.

Vuoden 2022 aikana otimme merkittäviä edistysaskeleita vastuullisuudessa. Yhtiölle oli suuri saavutus, että SBTi hyväksyi Orthexin tieteeseen perustuvan lähiajan päästövähennystavoitteen eli Orthexin ilmastotavoitteet tukevat tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 asteeseen. Vuoden alussa Lohjan tehtaallemme myönnettiin ISCC PLUS -sertifiointi. Tämä antoi meille mahdollisuuden aloittaa liiketoiminta massatasemenetelmällä tehdyillä uusiutuvilla materiaaleilla valikoiduissa tuotesarjoissa. Lisäksi tarkensimme vastuullisuusstrategiaamme kattavasta olennaisuusarvioinnista saadun palautteen perusteella. Teimme työtä myös läpinäkyvyyden suhteen ja saimme Nasdaq ESG Transparency Partner -sertifikaatin, paransimme raportointiamme tasolle B CDP:n ilmastonmuutosohjelmassa ja kuten edellä mainitsin, CO2-vähennystavoitteemme hyväksyttiin tieteeseen perustuviksi tavoitteiksi. Aloitimme vuoden aikana myös kaksi tärkeää raaka-aineisiin liittyvää projektia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja, joiden avulla voimme lisätä vastuullisten raaka-aineiden käyttöä tuotteissamme. Tämä tukee kunnianhimoista tavoitettamme vähentää hiilijalanjälkeämme ja saavuttaa hiilineutraalius tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Digitalisaatiolla ja myymäläosaamisella on tärkeä rooli Orthexin liiketoiminnan kehittämisessä ja strategian toteuttamisessa. Digitalisaatiossa olemme saavuttaneet monta tärkeää tavoitetta vuoden aikana. Näiden joukkoon kuuluu verkkokauppaosaamisen vahvistaminen ja uusasiakkuuksien avaaminen nopeasti kasvavassa verkkokauppaliiketoiminnassa. Kunnianhimoinen tavoitteemme on olla vahva, arvoa tuottava kumppani sekä verkkokauppatoimijoille että monikanavakumppaneille. Myymäläosaamisen osalta olemme ylpeitä useista yhdessä toteutetuista myymäläesillepanoista erityisesti säilytys- ja keittiötuoteryhmissä suurten eurooppalaisten ja pohjoismaisten jälleenmyyntiketjujen kanssa. Tekemällä ostamisesta helpompaa on sekä Orthexin että sen kumppaneiden etu ja antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita kaupasta entistä vastuullisempia tuotteita. Myös innovaatiot tukevat kasvuamme eri tuoteryhmissä. Uskomme, että vastuullisten tuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan ja siksi varmistamme, että meillä on tarjota vallitsevien kuluttajatrendien mukaisia mielenkiintoisia ja relevantteja uusia tuotteita.

Vuosi 2022 oli yhtiön toinen vuosi listayhtiönä ja olen tyytyväinen, että otimme monta strategisesti tärkeää edistysaskelta vuoden aikana. Hyvin haastavista olosuhteista huolimatta pystyimme kasvamaan strategisesti tärkeillä markkinoilla, vahvistamaan tuoteportfoliotamme ja etenemään monella tärkeällä tavalla vastuullisuusmatkallamme. Olen erityisen ylpeä sitoutuneesta ja innostuneesta henkilöstöstämme, joka ylittää itsensä joka päivä vaihtelevista ja arvaamattomista olosuhteista huolimatta.

Paljon vuodesta 2022 oppineena aloitamme innolla kolmannen vuotemme listayhtiönä. Haluan kiittää koko Orthex-tiimiä, sidosryhmiämme ja sijoittajia vahvasta tuesta vuoden 2022 aikana.


Tulosjulkistustilaisuus:
Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew, talousjohtaja Saara Mäkelä ja markkinointijohtaja Hanna Kukkonen esittelevät raportin 8.3.2023 klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä
tällä linkillä.

Kysymysosuus (Q&A):
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali:
Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa:
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä:
Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.orthexgroup.com/fi/


Orthex lyhyesti

Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä. Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™ kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2022 oli 84,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Seuraa Orthexia LinkedIn |Twitter | Facebook| Instagram