09.03.2022 09:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex tilinpäätöstiedote 2021: Vahvaa kasvua yhä haastavammissa olosuhteissa

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 9.3.2022 klo 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti

 • Laskutettu myynti kasvoi 16,3 % ja oli 90,6 milj. euroa (77,9)
 • Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 88,7 milj. euroa (75,9)
 • Oikaistu EBITDA oli 14,8 milj. euroa (17,1)
 • EBITA oli 9,4 milj. euroa (12,3) ja oikaistu EBITA oli 11,0 milj. euroa (12,9)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 12,4 % (17,0)
 • Liikevoitto oli 9,3 milj. euroa (12,3) ja oikaistu liikevoitto oli 10,9 milj. euroa (12,9)
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 1,6 milj. euroa (0,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,0 milj. euroa (12,7)
 • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 1.7x (2.3)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,35 euroa (0,47)
 • Omavaraisuusaste nousi 35,8 %:iin (22,6)
 • Orthex valittiin edelläkävijäyrityksenä Suomen innovaatiorahasto Sitran Suomen kiertotalouden mielenkiintoisimpien yritysten listalle
 • Hallitus ehdottaa 0,18 euron osakekohtaista pääomanpalautusta eli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Pääomanpalautus ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.

Loka–joulukuu 2021 lyhyesti

 • Laskutettu myynti kasvoi 7,1 % ja oli 23,5 milj. euroa (22,0)
 • Liikevaihto kasvoi 6,8 % ja oli 23,1 milj. euroa (21,6)
 • Oikaistu EBITA oli 1,8 milj. euroa (3,8)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 7,6 % (17,5)
 • Liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (3,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 milj. euroa (2,6)
 • Orthexille myönnettiin uusi ISO 45001 -sertifikaatti: kansainvälinen standardi, joka määrittelee vaatimukset työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan hallintajärjestelmän luomiseksi

Orthexilla ei ole venäläisiä tai ukrainalaisia toimittajia eikä muutakaan liiketoimintaa Venäjällä, joten Ukrainan kriisillä ei ole suoraa vaikutusta Orthexin liiketoimintaan.


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.


Avainluvut

Milj. euroa 10–12/2021 10–12/2020 Muutos 1–12/2021 1–12/2020 Muutos
Laskutettu myynti 23,5 22,0 7,1 % 90,6 77,9 16,3 %
Liikevaihto 23,1 21,6 6,8 % 88,7 75,9 16,9 %
Bruttokate 5,1 7,1 -28,3 % 23,2 24,6 -5,7 %
Bruttokate, % 22,2 % 33,1 % 26,2 % 32,4 %
EBITDA 2,7 4,4 -38,7 % 13,2 16,5 -19,6 %
EBITDA, % 11,7 % 20,3 % 14,9 % 21,7 %
Oikaistu EBITDA 2,8 4,7 -41,7 % 14,8 17,1 -13,0 %
Oikaistu EBITDA, % 11,9 % 21,9 % 16,7 % 22,5 %
EBITA 1,7 3,5 -50.6 % 9,4 12,3 -24,0 %
EBITA, % 7,4 % 16,0 % 10,6 % 16,3 %
Oikaistu EBITA 1,8 3,8 -53.3 % 11,0 12,9 -15,0 %
Oikaistu EBITA % 7,6 % 17,5 % 12,4 % 17,0 %
Liikevoitto 1,7 3,4 -51,3 % 9,3 12,3 -24,7 %
Liikevoitto, % 7,2 % 15,9 % 10,4 % 16,2 %
Liiketoiminnan rahavirta 1,8 2,6 -32,9 % 9,0 12,7 -29,3 %
Nettovelka / oikaistu EBITDA 1,7x 2,3x 1,7x 2,3x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 5,1 % 12,3 % 33,0 % 40,3 %
Omavaraisuusaste, % 35,8 % 22,6 % 35,8 % 22,6 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,06 0,14 -60,5 % 0,35 0,47 -26,7 %
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 302 302 0,1 % 314 285 10,2 %Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

Olen erittäin tyytyväinen ensimmäisen pörssivuoden vahvaan suoritukseen haastavissa olosuhteissa sekä otettuihin tärkeisiin strategisiin askeliin vuonna 2021. Olen erityisen ylpeä siitä, kuinka hyvin henkilöstömme on selviytynyt epävarmuuden ja covid-19-pandemian sävyttämien epävakaiden aikojen läpi. Vaikka katse onkin jo vuodessa 2022, minulla on ilo kertoa, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan Orthexissa vuoden 2021 aikana.

Orthexin liikevaihdon kasvu jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli +6,8 % verrattuna vuoden 2020 viimeiseen neljännekseen, mikä osaltaan nosti koko liikevaihdon kasvun tammi–joulukuun 2021 aikana 16,9 %:iin ja 88,7 miljoonaan euroon (75,9). Laskutettu myynti Pohjoismaiden markkinoilla kasvoi vahvasti 13,9 % verrattuna tammi–joulukuuhun 2020 ja oli 73,0 miljoonaa euroa (64,1). Pohjoismaiden ulkopuolella laskutettu myynti kasvoi strategiamme mukaisesti vieläkin nopeammin: muualla Euroopassa laskutettu myynti kasvoi 33,4 % ja oli 15,1 miljoonaa euroa (11,4). Muualla maailmassa myynti pysyi edellisvuoden tasolla ollen 2,4 miljoonaa euroa (2,4). Koko vuoden 2021 laskutettu myynti oli 90,6 miljoonaa euroa (77,9).

Vuosineljänneksiä vertailtaessa on tärkeää pitää mielessä, että kysyntä heikkeni vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla covid-19-pandemian alkamisen vuoksi, mutta elpyi voimakkaasti vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Vuonna 2021 tuotteidemme kysyntä oli vakaampaa ja ennustettavampaa covid-19:ään liittyvien rajoitusten ja myymälöiden sulkemisten vähenemisen vuoksi. Uusien asiakkaiden ja uusien tuotelanseerausten tuottama myynnin kasvu on hyvällä tasolla jopa ilman mahdollisuutta järjestää normaalia määrää fyysisiä, uutta liiketoimintaa edistäviä asiakastapaamisia.

Myynnin positiivinen kehitys on seurausta menestykselliselle kaupallisen strategian toteuttamiselle, johon kuuluu uusien tuotteiden lanseeraus, jakelun laajentaminen, asiakasyhteistyö ja uusien asiakkuuksien avaaminen.

Olen ilahtunut, että covid-19:ään liittyvät rajoitukset ovat vähitellen poistumassa ja voimme toivottavasti pian tavata asiakkaitamme useammin henkilökohtaisesti. Meillä oli kuitenkin edelleen tehtaillamme tavallista enemmän sairaspoissaoloja. Tuotannon tai logistiikan korkeat sairaspoissaololukemat johtavat yleensä toimintojen suunnittelun heikkenemiseen ja tehottomuuteen.  

Oikaistu EBITA-marginaali odotetusti laski viimeisellä vuosineljänneksellä lähinnä korkeiden raaka-ainehintojen vuoksi ja oli 7,6 % (17,5). Koko vuoden oikaistu EBITA-marginaali oli 12,4 % (17,0). Viimeisen neljänneksen oikaistu EBITA oli 1,8 miljoonaa euroa (3,8) nostaen tammi–joulukuun oikaistun EBITA:n 11,0 miljoonaan euroon (12,9).

Raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta jyrkästi vuoden 2020 loppua kohti ja saavuttivat tähän mennessä korkeimman tasonsa vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana. Rahti- ja sähkökustannukset ovat myös nousseet ja jatkoivat nousuaan viimeisen vuosineljänneksen aikana. Käsityksemme mukaan markkinoilla on ollut niukkuutta raaka-aineiden saatavuudessa, mutta olemme kuitenkin kyenneet hankkimaan tarvittavat tuotantoraaka-aineet. Vakaan toiminnan varmistamiseksi lisäsimme tietoisesti suosituimpien tuotteidemme ja kriittisten raaka-aineiden varastoja, mikä näkyy nettokäyttöpääoman kasvuna. Ennalta-arvaamaton ja nopea raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa lyhyen aikavälin haasteita kannattavuuteen, koska hinnankorotusten toteuttaminen tai kustannussäästöt näkyvät viiveellä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimenpiteemme ovat linjassa tämän tavoitteen saavuttamisen kanssa.

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä. Pyrimme Orthexilla minimoimaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksiamme, ja kaikilla kolmella Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevalla tehtaallamme on jo ympäristöjohtamisen ISO 14001 -sertifikaatti ja laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti. Joulukuussa 2021 meille myönnettiin uusi ISO 45001 -sertifikaatti. ISO 45001 -sertifikaatti on kansainvälinen standardi, joka määrittelee vaatimukset työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan hallintajärjestelmän luomiseksi. ISO 45001 -sertifikaatin tavoitteena on auttaa organisaatioita estämään työhön liittyvät tapaturmat ja terveysongelmat sekä parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta.

Orthex on pystynyt lisäämään kapasiteettia suunnitelmien mukaisesti varmistaakseen toimituskykynsä. Olemme myös pystyneet vauhdittamaan kapasiteetin lisäystä, mikä on vaikuttanut toimituskykyymme positiivisesti. Tuloksena on myös melko voimakas vaihto-omaisuuden arvonnousu viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vaihto-omaisuuden arvoon vaikuttavat korkeammat raaka-aineiden hinnat ja myydyimpien tuotteidemme suuremmat varastot varauduttaessa myynnin jatkuvaan kasvuun.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan kasvustrategiaamme keskittyen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen ja vastuullisuuteen. Jatkamme kohdennettuja toimiamme raaka-aineiden ja kustannusten hintakehityksestä riippuen. Tällä hetkellä raaka-aineiden hinnat, rahtikustannukset ja energian hinta ovat korkealla tasolla ja tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa. Orthexilla ei ole venäläisiä tai ukrainalaisia toimittajia eikä muutakaan liiketoimintaa Venäjällä, joten Ukrainan kriisillä ei ole suoraa vaikutusta Orthexin liiketoimintaan. Kriisin aiheuttamat heilahtelut tai kustannusten nousut voivat kuitenkin vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti.

Vuodelta 2021 saatujen monien hyvien oppien myötä aloitamme innolla toisen pörssiyhtiövuotemme. Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni koko Orthex-tiimiä, sidosryhmiämme ja sijoittajia innostavasta vuodesta 2021.


Tulosjulkistustilaisuus
Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew ja talousjohtaja Saara Mäkelä esittelevät raportin 9.3.2022 klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä tästä linkistä.

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa: https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä

Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/


Lisätietoja

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.comOrthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2021 oli 88,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla