25.08.2021 09:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex H1: Vahvaa kasvua kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa tuoteryhmissä, raaka-aineiden hintataso edelleen haastava

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 25.8.2021 klo 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

 

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Laskutettu myynti kasvoi 27,9 % ja oli 45,0 milj. euroa (35,2)
 • Liikevaihto kasvoi 28,8 % ja oli 43,8 milj. euroa (34,0)
 • Oikaistu EBITDA oli 7,8 milj. euroa (7,2) (oikaistuna yhtiön listautumiseen liittyvillä kuluilla 1,5 milj. euroa)
 • EBITA oli 4,4 milj. euroa (4,8)
 • Oikaistu EBITA oli 5,9 milj. euroa (5,1)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 13,6 % (15,0)
 • Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (4,8)
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 15,4 % ja oli 5,9 milj. euroa (5,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,4 milj. euroa (4,5)
 • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 1.5x
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,16 euroa (0,18)
 • Osakeannin seurauksena omavaraisuusaste nousi 33,0 %:iin (23,4)

Huhti–kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Laskutettu myynti kasvoi 22,7 % ja oli 22,5 milj. euroa (18,4)
 • Liikevaihto kasvoi 25,5 % ja oli 22,2 milj. euroa (17,7)
 • Oikaistu EBITA oli 2,6 milj. euroa (3,2)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 11,9 % (17,9)
 • Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (2,9)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,2 milj. euroa (1,9)
 • Lumilelujen ruiskuvalumuotit myytiin Wiitta Oy:lle
 • Raaka-aineiden hinnat nousseet poikkeuksellisen korkealle tasolle
 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

 

Avainluvut

Milj. euroa

4–6/2021 4–6/2020 Muutos 1–6/2021 1–6/2020 Muutos 1–12/2020
Laskutettu myynti 22,5 18,4 22,7 % 45,0 35,2 27,9 % 77,9
Liikevaihto 22,2 17,7 25,5 % 43,8 34,0 28,8 % 75,9
Bruttokate 5,6 5,8 -4,2 % 12,3 10,7 15,1 % 24,6
Bruttokate, % 25,1 % 32,9 % 28,1 % 31,5 % 32,4 %
EBITDA 3,3 4,0 -16,5 % 6,3 7,0 -10,0 % 16,5
EBITDA, % 15,0 % 22,5 % 14,3 % 20,5 % 21,7 %
Oikaistu EBITDA 3,6 4,3 -16,1 % 7,8 7,2 8,2 % 17,1
Oikaistu EBITDA, % 16,1 % 24,1 % 17,9 % 21,3 % 22,5 %
EBITA 2,4 2,9 -17,7 % 4,4 4,8 -9,6 % 12,3
EBITA, % 10,8 % 16,4 % 10,0 % 14,3 % 16,3 %
Oikaistu EBITA 2,6 3,2 -17,1 % 5,9 5,1 16,1 % 12,9
Oikaistu EBITA % 11,9 % 17,9 % 13,6 % 15,0 % 17,0 %
Liikevoitto 2,4 2,9 -18,5 % 4,3 4,8 -10,4 % 12,3
Liikevoitto, % 10,6 % 16,3 % 9,9 % 14,2 % 16,2 %
Liiketoiminnan rahavirta 2,2 1,9 17,1 % 5,4 4,5 19,7 % 12,7
Nettovelka / oikaistu EBITDA 1,5x n.a. 1,5x n.a. 2,3x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 8,0 % 9,9 % 18,3 % 15,9 % 40,3 %
Omavaraisuusaste, % 33,0 % 23,4 % 33,0 % 23,4 % 22,6 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,09 0,13 -33,3 % 0,16 0,18 -8,2 % 0,47
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 321 269 19,7 % 318 273 16,5 % 285
 

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

Orthexin liikevaihdon kasvu jatkui erittäin vahvana toisella neljänneksellä ja oli +25,5 % verrattuna vuoden 2020 toiseen neljännekseen, mikä osaltaan nosti liikevaihdon kasvun vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 28,8 %:iin ja 43,8 miljoonaan euroon (34,0). Laskutettu myynti Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi strategiamme mukaisesti nopeammin kuin Pohjoismaiden markkinoilla. Laskutettu myynti Pohjoismaiden markkinoilla kasvoi voimakkaasti 24,1 % verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja oli 36,4 miljoonaa euroa (29,4). Muualla Euroopassa laskutettu myynti kasvoi peräti 40,1 % ja oli 7,2 miljoonaa euroa (5,1). Muualla maailmassa myynti kasvoi 98,0 % ja oli 1,4 miljoonaa euroa (0,7). Positiivinen kehitys on jatkoa menestykselliselle kaupallisen strategian toteuttamiselle, johon kuuluu uusien tuotteiden lanseeraus, jakelun laajentaminen ja uusien asiakkuuksien avaaminen.

Kaikki tuoteryhmät menestyivät vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Suurin tuoteryhmä Säilytys SmartStore-tuotemerkillä jatkoi nopeasti kasvavaa myyntiään. Kasvua oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 31,7 % laskutetun kokonaismyynnin kasvaessa edellisvuoden 21,6 miljoonasta eurosta 28,4 miljoonaan euroon vuonna 2021.  Toiseksi suurin tuoteryhmä Keittiö GastroMax -tuotemerkillä kasvoi vakuuttavasti 17,0 %. Pienemmistä tuoteryhmistä Koti ja piha kasvoi 17,6 % ja Kasvien hoito 39,0 %.

Olen äärimmäisen ylpeä kaupallisen tiimimme osoittamasta joustavuudesta ja päättäväisyydestä strategiamme toteuttamisessa, jonka johdosta myynti on kehittynyt positiivisesti siitä huolimatta, että ennustettavuus on ollut vähäisempää covid-19:n takia. Koska mahdollisuuksia järjestää fyysisiä asiakastapaamisia ja käydä myymälöissä tai messuilla on ollut vähemmän, olemme mukauttaneet työskentelytapamme näihin olosuhteisiin. Haluamme olla paras kumppani asiakkaillemme myös näinä rajoitusten ja matkustuskieltojen aikoina.

Oikaistu EBITA-marginaali oli odotetusti suhteellisesti alhaisempi toisella neljänneksellä ja oli 11,9 %. Lasku johtui lähinnä korkeista raaka-ainehinnoista. Ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu EBITA-marginaali oli 13,6 % (15,0). Toisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 2,6 miljoonaa euroa (3,2), jolloin ensimmäisen puoliskon oikaistu EBITA nousi 5,9 miljoonaan euroon 5,1 miljoonasta vuonna 2020. Vahva liikevaihdon kasvu auttoi lieventämään negatiivisen kustannuskehityksen vaikutusta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan toisen neljänneksen aikana, mutta tärkeimpien raaka-aineidemme saatavuus markkinoilla on parantunut. Raaka-ainevalmistajien marginaalit ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla tasolla. Raaka-aineiden hintojen vaihtelut ja toimenpiteet vaikutusten tasaamiseksi ovat liiketoiminnalle ominaista. Ennalta-arvaamaton ja nopea raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa lyhyen aikavälin haasteita kannattavuuteen, koska hinnankorotusten toteuttaminen tai kustannussäästöt näkyvät viiveellä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet tavoitteidemme saavuttamiseen.

Osana kestävän kehityksen strategiaamme pyrimme jatkuvasti pienentämään hiilijalanjälkeämme, mihin kuuluu kierrätettyjen ja biopohjaisten raaka-aineiden käytön lisääminen. Tuotannossamme käyttämämme energia on toinen tärkeä tekijä, johon voimme vaikuttaa. Vuonna 2020 Suomen tuo-tantolaitoksemme siirtyi käyttämään vain uusiutuvaa sähköä, mikä vähentää CO2e-päästöjämme yli 600 000 kg. Tämä on verrattavissa siihen, että autolla ajettaisiin 4,3 miljoonaa kilometriä tai 100 kertaa maapallon ympäri. Olemme nyt siirtyneet uusiutuvaan energiaan myös Ruotsin tehtaissamme, mikä tarkoittaa, että olemme siirtyneet uusiutuvaan energiaan kaikissa tehtaissamme. Muutoksen vaikutus raportoidaan seuraavassa vastuullisuusraportissamme.

Orthexin innovaatiot jatkoivat hyvää menestystä ensimmäisellä puoliskolla, ja kehitystyö sekä uusien tuotteiden että uusien materiaalien suhteen jatkuu vahvana.

Olemme pystyneet kasvattamaan kapasiteettia suunnitelman mukaisesti myynnin vahvan kasvun aikana ja pyrkineet siten varmistamaan toimituskykymme asiakkaidemme ensisijaisena kumppanina. Olemme hankkineet uusia muotteja ja ruiskuvalukoneita vahvistaaksemme tuotantokapasiteettiamme sekä lisänneet tuotannon henkilöstömäärää Lohjan ja Tinsgrydin tehtailla vastataksemme korkeampaan kysyntään ja kasvaviin tuotantovolyymeihin. Uusien konehankintojen positiivinen sivuvaikutus on se, että energiankulutus ja tehokkuus paranevat yleisesti. Tämä nostaa myös tuotannon vastuullisuutta, koska tuotettua tuotetta kohti tarvitaan vähemmän energiaa.

Vuoden ensimmäinen puolisko on ollut positiivinen, ja olemme valmiita jatkamaan kasvustrategiamme toteuttamista keskittyen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen ja vastuullisuuteen. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin korkeiden raaka-ainehintojen vaikutusten vähentämiseksi ja olemme sitoutuneet jatkamaan kohdennettuja toimia raaka-ainekustannusten kehityksestä riippuen. Epävarmoina aikoina toimenpiteiden oikein ajoittaminen on tärkeää positiivisen kasvukehityksen jatkumisen kannalta.
 

 

Tulosjulkistustilaisuus

Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew ja talousjohtaja Saara Mäkelä esittelevät raportin 25.8.2021 klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä tästä linkistä.

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa: https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä

Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/
 

 

Lisätietoja

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.com

 

 

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla