17.05.2023 09:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Oyj: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 17.5.2023 klo 9.00

Kannattavuus parani. Myynti kasvoi vahvasti strategisilla Euroopan markkinoilla, kuluttajien epävarmuus hidasti myyntiä Pohjoismaissa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuulta 2023. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

Tammi–maaliskuu 2023

  • Laskutettu myynti laski 1,3 % ja oli 21,2 milj. euroa (21,5)
  • Liikevaihto laski 0,5 % ja oli 20,5 milj. euroa (20,6)
  • Oikaistu EBITDA oli 3,4 milj. euroa (2,8)
  • Oikaistu EBITA oli 2,4 milj. euroa (1,8) eli 11,7 % liikevaihdosta (8,8)
  • Liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (1,8)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 milj. euroa (1,9)
  • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 2,4x (1,8)
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,07 euroa (0,06)
  • Orthex osallistui helmikuussa toimialansa tärkeimpään myyntitapahtumaan Ambiente-messuille Frankfurtissa. 
  • Orthex julkaisi vuoden 2022 vuosi- ja vastuullisuusraporttinsa ja raportoi monista merkittävistä edistysaskeleista vastuullisuustyössään.


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Avainluvut

Milj. euroa 1–3/2023 1–3/2022 Muutos 1–12/2022
Laskutettu myynti 21,2 21,5 -1,3 % 85,8
Liikevaihto 20,5 20,6 -0,5 % 84,0
Bruttokate 5,4 4,9 10,5 % 17,9
Bruttokate, % 26,5 % 23,8 % 21,3 %
EBITDA 3,4 2,8 21,3 % 9,2
EBITDA, % 16,4 % 13,4 % 10,9 %
Oikaistu EBITDA 3,4 2,8 23,3 % 9,3
Oikaistu EBITDA, % 16,6 % 13,4 % 11,1 %
EBITA 2,3 1,8 29,4 % 5,3
EBITA, % 11,5 % 8,8 % 6,3 %
Oikaistu EBITA 2,4 1,8 32,4 % 5,5
Oikaistu EBITA, % 11,7 % 8,8 % 6,5 %
Liikevoitto 2,3 1,8 29,9 % 5,2
Liikevoitto, % 11,3 % 8,7 % 6,2 %
Liiketoiminnan rahavirta 2,5 1,9 33,8 % 6,2
Nettovelka / oikaistu EBITDA 2,4x 1,8x 2,8x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 7,2 % 5,3 % 15,9 %
Omavaraisuusaste, % 37,6 % 36,7 % 36,3 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,07 0,06 17,3 % 0,12
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 281 294 -4,4 % 295

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Orthexin liikevaihto laski hieman, 0,5 %, ja oli 20,5 miljoonaa euroa (20,6). Valuuttakurssineutraali liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 2,5 %. Yhtiö toteutti onnistuneesti kasvustrategiaansa Pohjoismaiden ulkopuolella, ja alueella Muu Eurooppa laskutettu myynti kasvoi peräti 37,3 % ja oli 4,9 milj. euroa (3,5). Jakelun laajentaminen sekä nykyisille että uusille asiakkaille jatkui. Aktiivinen ja paikallinen läsnäolo ydinmarkkinoillamme on tärkeä osa kasvustrategiaamme ja Orthexin myyntitiimi on tavannut hyvin aktiivisesti nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita henkilökohtaisesti sekä osallistunut messuille ja asiakastilaisuuksiin.

Kuluttajien epävarmuus ja valuuttakurssit hidastivat kehitystä Pohjoismaissa. Muutamat asiakkaat Ruotsissa ja Norjassa jatkoivat ostojensa rajoittamista erityisesti näillä kahdella markkinalla näkyvän kuluttajien epävarmuuden takia. Tämän vaikutus koko Pohjoismaiden laskutetun myynnin kehitykseen oli -8,8 %. Lasku ei kuitenkaan johtunut jakelun tai asiakkaiden menetyksestä Pohjoismaissa.

Yksi vuosineljänneksen monista kaupallisista kohokohdista oli Orthexin näkyvä osallistuminen Frankfurtin Ambiente-messuille, jotka järjestettiin uudelleen kolmen vuoden covid-19 tauon jälkeen. Toinen mainitsemisen arvoinen saavutus on edistymisemme näkyvyydessämme sekä verkkokauppatoimijoiden että monikanava-asiakkaiden verkkokaupoissa. Viime vuosina olemme kehittäneet osaamistamme ja prosessejamme verkkokauppakanavassa toimimisessa.

Suurin tuoteryhmä Säilytys edustaa merkittävää osaa liiketoiminnasta Pohjoismaiden ulkopuolella ja muun Euroopan myynnin positiivinen kehitys kasvatti Säilytys-tuoteryhmän kokonaismyyntiä 7,2 % verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Pohjoismaiden myöhäinen kevät laski Kasvien hoito ja Koti ja Piha -tuotteiden myyntiä. Myös Keittiö-tuotteiden myynti laski Pohjoismaissa vallitsevan varovaisen asiakaskäyttäytymisen vetämänä. Keittiö-tuoteryhmä on vahva erityisesti Pohjoismaissa ja siksi Pohjoismaiden myynnin negatiivinen kehitys näkyy selvästi Keittiö-tuoteryhmän myynnissä.

Orthexin kannattavuus parani ja oikaistu EBITA-marginaali nousi ensimmäisellä neljänneksellä 11,7 %:iin (8,8) ja oikaistu EBITA 2,4 milj. euroon (1,8) verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Positiivinen kehitys on seurausta pitkän tähtäimen hinnoittelustrategian toteuttamisesta, edullisemmista raaka-aineiden hinnoista, tarkasta kustannusten hallinnasta ja tuotannon sopeuttamisesta alempiin volyymeihin. Toisaalta tulokseen vaikuttavat edelleen negatiivisesti kustannusinflaatio, pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammat raaka-aineiden sekä Ruotsin ja Norjan kruunun edelleen heikko arvo.

Vuosineljänneksen rahavirta parani 2,5 milj. euroon (1,9) ja vaihto-omaisuustasot laskivat suunnitellusti. Lyhyellä aikavälillä markkinoilla on edelleen havaittavissa haasteita ja epävarmuutta, mutta pitkän aikavälin tavoitteemme on yhä saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali. Olemme edelleen sitoutuneita varmistamaan, että toimenpiteemme ovat linjassa tämän pitkän aikavälin tavoitteen kanssa. Olemme sitoutuneet kasvustrategiamme toteuttamiseen kansainvälistä kasvua ja vastuullisuutta vahvasti painottaen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja toimintojemme vastuullisuutta ja sen vuoksi oli tärkeää, että Orthexin Lohjan tehtaalle myönnetty ISCC PLUS -sertifikaatti uusittiin maaliskuussa auditoinnin jälkeen. ISSC PLUS -sertifioitujen, massatasemenetelmällä valmistettujen uusiutuvien raaka-aineiden käyttö tukee Orthexin pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitetta, sekä tavoitetta lisätä kestävien raaka-aineiden osuutta tuotannossa.

Sopeutamme jatkuvasti toimiamme nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Myyntivolyymit ovat olleet laskussa, mikä on kuitenkin saatu pääosin kompensoitua myynnin arvon nousulla. Uusien tuotteiden lanseeraus, myymäläesillepanot ja suuret kampanjat ovat kaikki tärkeitä toimenpiteitä, joilla pyritään pitämään yllä kuluttajien kiinnostusta, brändin tunnettuutta ja myynnin kasvua. Jatkamme toimintojemme kehittämistä ja tuotemerkkiemme vahvistamista edistääksemme tavoitetta kasvattaa myyntiä.

Vahva sitoutuminen strategiaamme ja järjestelmällinen sopeutuminen muuttuviin toimintaolosuhteisiin tuottavat lupaavia tuloksia. Työntekijöidemme omistautuminen ja sidosryhmiemme tuki ovat menestyksen avaintekijöitä. Jatkamme sitoutuneina työtämme tavoitteidemme saavuttamiseksi ja odotamme menestyksekästä jatkoa yhteistyöllemme kasvun ja kannattavuuden eteen.


Tulosjulkistustilaisuus:
Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew, talousjohtaja Saara Mäkelä ja markkinointijohtaja Hanna Kukkonen esittelevät raportin tänään klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä
tällä linkillä.

Kysymysosuus (Q&A):
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali:
Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa:
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä:
Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.orthexgroup.com/fi/


Orthex lyhyesti

Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä. Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™ kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2022 oli 84,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Seuraa Orthexia LinkedIn |Twitter | Facebook| Instagram