28.01.2022 08:30Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 28.1.2022 klo 8.30

Orthex Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:
 

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Orthexin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5), ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Satu Huber ja Jens-Peter Poulsen sekä uusiksi jäseniksi Markus Hellström ja Jyrki Mäki-Kala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ari Jokelainen ja Juuso Kivinen ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäsenten valintaan.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Nimitystoimikuntaan kuuluvat Conficap Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Maarit Toivanen, Alexander Rosenlew, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman ja Thomasset Oy:n toimitusjohtaja Mats Söderström, sekä asiantuntijajäsenenä Orthex Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Maarit Toivanen.


Lisätietoja:

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 0838 782

saara.makela@orthexgroup.com

 

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.