08.09.2022 08:00Lehdistötiedotteet / Press releases

Orthex panostaa tutkimukseen kierrätys- ja uusiutuvan muovin käytön lisäämiseksi

Orthex Oyj, Lehdistötiedote 8.9.2022 klo 8.00

Orthexin tavoitteena on antaa kuluttajille mahdollisuus valita ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita, ja siitä syystä Orthex panostaa voimakkaasti tutkimukseen uusien menetelmien ja raaka-aineratkaisujen löytämiseksi. Orthex on mukana kahdessa laajassa tutkimusprojektissa, joiden tavoitteina on lisätä kierrätys- sekä uusiutuvien muovien käyttöä. Molemmat tutkimusprojektit tukevat Orthexin vastuullisuusstrategian mukaista 2030 hiilineutraaliustavoitetta sekä tavoitetta vastuullisten raaka-aineiden käytön lisäämiseksi.

Orthex on käynnistänyt tutkimusprojektin tulevaisuuden kierrätysmuovituotteiden ja ekosysteemin kehittämiseksi. Projekti toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja se kestää vuoden 2024 loppuun. Projektin tavoitteina ovat kierrätysmuovin käytön lisäämiseen tähtäävän ekosysteemin rakentaminen ja uuden tiedon tuottaminen kierrätysmuovin käytöstä eri käyttökohteissa, erityisesti elintarvikekontaktiin soveltuvissa tuotteissa. Projekti on osa laajaa Business Finlandin tukemaa Borealiksen SPIRIT (Sustainable Plastics Industry Transformation) veturihanketta, jonka tavoitteena on muoviteollisuuden muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Lisäksi Orthex osallistuu tammikuussa 2023 Suomessa käynnistyvään seitsenvuotiseen laajaan yhteistyöhankkeeseen muovien kiertotalouden edistämiseksi. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) luotsaama PlastLIFE SIP-EU-hanke kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan. Osana PlastLIFE SIP-EU-hanketta Orthexin työpaketin tavoitteena on löytää uusia potentiaalisia uusiutuvan muovin raaka-aineita, testata niitä tuotannossa sekä valmiina tuotteina, ja lopulta tuoda markkinoille tuotteita uusiutuvasta muovista.

”Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja tavoitteemme on pienentää tuotteidemme hiilijalanjälkeä hankkimalla yhä suuremman osan raaka-aineistamme uusiutuvista ja kierrätetyistä materiaaleista. Nämä ovat erinomaisia yhteistyöprojekteja, jotka tukevat meidän strategista tavoitettamme” sanoo Orthex Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Rosenlew.

Lisää tietoa Orthexin vastuullisuusstrategiasta ja tavoitteista on saatavilla Orthexin vuosikertomuksessa.

Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Hanna Kukkonen, markkinointijohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358(40) 053 8886
hanna.kukkonen@orthexgroup.com

Orthex lyhyesti
Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2021 oli 88,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.